Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Odbudowa Pałacu po wojnie.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Odbudowa Pałacu po wojnie

  Rewaloryzacja Ogrodu Branickich

  Urząd Miejski w Białymstoku
  Gruntownej renowacji pałacu towarzyszą duże zmiany w przypałacowych ogrodach. Wiosną 2007 roku na dziedzińcu wstępnym i w ogrodach pałacowych przeprowadzono liczne prace wykopaliskowe. Odkryto m.in. ślady chat sprzed 2500 lat, fundamenty Pawilonu nad Kanałem, fragmenty dawnego przejścia wzdłuż muru oporowego. W maju 2007 roku w ogrodach pałacowych odbyła się prezentacja projektu rewaloryzacji ogrodu Branickich autorstwa Doroty Sikory – architekta krajobrazu. Na tej podstawie do końca roku opracowano projekty techniczne pierwszego etapu plac rewaloryzacyjnych – dziedzińca wstępnego oraz ogrodu górnego. Ponadto pod koniec lipca 2007 roku w rejonie wszystkich wejść do ogrodu stanęły tablice informujące o dawnej świetności, burzliwych dziejach i planach renowacji ogrodu Branickich.
  W 2009 roku rozpoczęto prace rewaloryzacyjne na terenie dziedzińca wstępnego. Według projektów Pierre Ricaurd de Tirregaille, lata 50 XVIII wieku, otworzono dwie fontanny we wgłębnikach,, wykonano nowe nawierzchnie kamienno – żwirowe i otworzono układ zieleni.

  Widok na dziedziniec wstępny z wieży zegarowej.
  Widok na dziedziniec wstępny z wieży zegarowej

  W dniach 8 – 9 września 2010 roku w Auli Magna Pałacu Branickich, siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się konferencja pt.: Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwacja. Udział w niej wzięli specjaliści z całej Europy – Polski, Franci, Szwecji, Niemiec.  Konferencja stanowiła jednocześnie podsumowanie dotychczasowych prac rewaloryzacyjnych prowadzonych przy białostockiej rezydencji Branickich przez jej obecnych właścicieli: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Pałac Branickich) oraz ogród i dziedziniec pałacowy (miasto Białystok).

  Ogród Górny po rewaloryzacji.
  Ogrodu Górnego po rewaloryzacji

  W czerwcu 2011 roku zakończono prace w Ogrodzie Górnym. Otworzono Pawilon pod Orłem jedyna w Polsce tego typu altana - woliera (niegdyś bardzo popularna w ogrodach), a także cztery fontanny. Osiemnaście XVIII - wiecznych rzeźb barokowych, osiem parterów bukszpanów, rośliny oranżeriowe przywróciły salonowi ogrodowemu jego dawny barokowy charakter.