Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace restauracyjno-konserwatorskie.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Prace restauracyjno-konserwatorskie

   Logotyp Unii Europejskiej.

   

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

   

  logotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

   

  Szansę na wykonanie najpilniejszych prac restauracyjnych Pałacu dały środki z funduszy strukturalnych.

   

  2 grudnia 2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Restauracja Pałacu Branickich”. Zgodnie z tą umową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Akademia Medyczna w Białymstoku otrzymała środki finansowe na prowadzone prace w wysokości 4.619.348,- PLN. Pozostałą kwotę tj. 1.639.171,- PLN, stanowiącą wkład własny Uczelni w ramach projektu unijnego, zrefundowało Ministerstwo Zdrowia.
  Zakres prac dotyczył przede wszystkim odnowienia zewnętrznej bryły Pałacu i najbliższego otoczenia tj. elewacji od strony ogrodu, wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi zewnętrznych, restauracji schodów i tarasów, dwóch kopuł korpusu głównego, wymiany pokrycia dachów skrzydeł bocznych. Od strony ogrodu została wykonana nowa nawierzchnia żwirowa placu ( po uprzednim remoncie kanału ciepłowniczego biegnącego pod tą nawierzchnią). W lewym i prawym skrzydle pałacu dokonano odkrywek gotyckich murów, które zabezpieczono i udostępniono zwiedzającym.
  W ramach w.w środków wykonano także iluminację Pałacu Branickich i dokonano restauracji pomieszczeń reprezentacyjnych dostępnych dla osób z zewnątrz. Renowacji i pracom konserwatorskim poddano m.in. główną klatkę schodową wraz z holem, znajdujące się tam rzeźby ruchome, klatki schodowe boczne, pomieszczenia gabinetu Rektora i rektoratu, biblioteki oraz sali kolumnowej. Prace zostały zakończone w listopadzie 2007 roku.