Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace restauracyjno-konserwatorskie.
 • Ostatnia zmiana 21.03.2023 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  Prace restauracyjno-konserwatorskie

   Logotyp Unii Europejskiej.

   

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

   

  logotyp Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

   

  Szansę na wykonanie najpilniejszych prac restauracyjnych Pałacu dały środki z funduszy strukturalnych.

   

  2 grudnia 2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Restauracja Pałacu Branickich”. Zgodnie z tą umową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Akademia Medyczna w Białymstoku otrzymała środki finansowe na prowadzone prace w wysokości 4.619.348,- PLN. Pozostałą kwotę tj. 1.639.171,- PLN, stanowiącą wkład własny Uczelni w ramach projektu unijnego, zrefundowało Ministerstwo Zdrowia.
  Zakres prac dotyczył przede wszystkim odnowienia zewnętrznej bryły Pałacu i najbliższego otoczenia tj. elewacji od strony ogrodu, wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi zewnętrznych, restauracji schodów i tarasów, dwóch kopuł korpusu głównego, wymiany pokrycia dachów skrzydeł bocznych. Od strony ogrodu została wykonana nowa nawierzchnia żwirowa placu ( po uprzednim remoncie kanału ciepłowniczego biegnącego pod tą nawierzchnią). W lewym i prawym skrzydle pałacu dokonano odkrywek gotyckich murów, które zabezpieczono i udostępniono zwiedzającym.
  W ramach w.w środków wykonano także iluminację Pałacu Branickich i dokonano restauracji pomieszczeń reprezentacyjnych dostępnych dla osób z zewnątrz. Renowacji i pracom konserwatorskim poddano m.in. główną klatkę schodową wraz z holem, znajdujące się tam rzeźby ruchome, klatki schodowe boczne, pomieszczenia gabinetu Rektora i rektoratu, biblioteki oraz sali kolumnowej. Prace zostały zakończone w listopadzie 2007 roku.

  W 2011 roku rozpoczęły się prace archeologiczno-architektoniczne w piwnicach Pałacu Branickich. W trakcie ich trwania odkryto w alkierzu fragmenty XVIII wiecznych malowideł i XVII wiecznej ceglanej posadzki. Zwieńczeniem prac prowadzonych w piwnicach było utworzenie ścieżki historycznej „Spacer w Przeszłość”.  Dnia 11 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta prezentacja efektów prac prowadzonych w piwnicach Pałacu Branickich. Budżet projektu wyniósł - 3 038 050,71 zł. Program objął również konserwacje i zabezpieczenie zabytków ruchomych (popiersia, obrazy, rzeźby w piwnicach korpusu głównego Pałacu Branickich), malowideł ściennych, prace konserwatorskie w Auli Magna (obejmujące m.in. konserwacje sztukaterii, boazerii oraz parkietu) i kaplicy Pałacu Branickich oraz ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami poprzez zakup audio przewodników z audio deskrypcją, zakup paneli multimedialnych wyposażonych w audio aplikacje, pozwalające na poznanie historii obiektu, przygotowanie makiety Pałacu Branickich, zaopatrzonej w opisy brajlowskie, wyposażenie ścieżki „Spacer w przeszłość” w plany w technologii nadruku solwentowego oraz tłoczenia wysokiego z opisami brajlowskimi oraz płaskimi, przygotowanie przewodników brajlowskich (tyflografia).

  Pandemia nie zatrzymała prac rekonstrukcyjnych prowadzonych w Pałacu Branickich. Aula Nobilium powstała w 2020 roku w miejscu dawnego pokoju królewskiego. Pomieszczeniu przywrócono XVIII-wieczny wystrój. Dziedzictwo akademickie przedstawiane jest przy wykorzystaniu nowoczesnych, multimedialnych urządzeń. Pozwalają one na dogłębne poznanie historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także poznanie losów jego absolwentów z całego świata. Na potrzeby aplikacji przygotowano unikatowe opracowania multimedialne, a treści odczytywane są przez profesjonalnego lektora. Aplikacje zawierają informacje biograficzne na temat każdego absolwenta UMB. Baza absolwentów jest stale aktualizowana. Zrekonstruowano również oryginalne kolory znajdujących się na pierwszym piętrze pałacu, dawnego pokoju chińskiego oraz pokoju bilardowego (dziś sala Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku). Zrewitalizowano również wystrój westybulu – sieni paradnej pałacu.