Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin zwiedzania.
  • Ostatnia zmiana 08.03.2023 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

    Regulamin zwiedzania

    Pałac Branickich - siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostępna jest dla zwiedzających.

    Przygotowaliśmy dwie trasy:

    • Trasa I - zwiedzanie obejmuje multimedialną wystawę w XVII-wiecznych piwnicach pałacowych oraz wystawy poświęcone historii medycyny, farmacji, dziejom Pałacu w okresie I wojny światowej, wystawa o historii ogrodów pałacowych mieszczące się w prawym skrzydle pałacu, w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oraz reprezentacyjne wnętrza Pałacu Branickich (możliwość zwiedzania Auli Magna zależna od dostępności)

      Trasa II - zwiedzanie obejmuje multimedialną wystawę w XVII-wiecznych piwnicach pałacowych oraz wystawy poświęcone historii medycyny, farmacji, dziejom Pałacu w okresie I wojny światowej oraz wystawa o historii ogrodów pałacowych mieszczące się w prawym skrzydle pałacu, w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

       

      Biuro Muzeum czynne jest w godzinach:
      wtorek – piątek: 10:00 – 17:00
      sobota, niedziela: 9:00 – 17:00

      Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania z przewodnikiem dla osób indywidualnych. Prosimy o rezerwację, gdyż zwiedzanie rozpoczyna się o wyznaczonych godzinach zaś ilość osób jest ograniczona.  Obowiązuje rezerwacja telefoniczna tel. 85 748 54 67, 85 748 54 05.

       

       

      Ceny biletów:

      Trasa I:

      Bilet normalny - 25 zł.

      Bilet ulgowy - 15 zł.

      Czas zwiedzania: 90 min. 

       

      Trasa II:

      Bilet normalny - 20 zł.

      Bilet ulgowy - 12 zł.

      Czas zwiedzania: 60 min. 

       

      Usługa przewodnicka wliczona w cenę biletu.

      Płatność tylko gotówką.

     

    OBOWIĄZUJE REZERWACJA TELEFONICZNA: tel. 85 748 54 67, 85 748 54 05.
     

    Projekt "Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publiczne, Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego


    Usługa przewodnicka wliczona w cenę biletu.

    Płatność tylko gotówką.

     

    Bilety do nabycia w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
    (prawe skrzydło pałacu)
    ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
    tel. 85 748 54 67, 748 54 05
    e-mail:
    muzeum@umb.edu.pl

     

    Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszej (co najmniej dwudniowej) rezerwacji terminu zwiedzania.
    W przypadku spóźnienia (powyżej 15 minut) grupa ma obowiązek poinformowania o tym przewodnika Muzeum. Brak informacji o spóźnieniu powoduje anulowanie rezerwacji.

    Istnieje możliwość udostępnienia ekspozycji muzealnej w innych dniach i godzinach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Muzeum. Poza godzinami pracy Muzeum oprócz zakupu biletu zwiedzający jest zobowiązany do dodatkowego uiszczenia równowartości biletu normalnego.

     

     „SPACER W PRZESZŁOŚĆ – KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

    PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU”

     

    PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W OKRESIE: 02.11.2016 - 30.09.2018

    BUDŻET PROJEKTU WYNOSI - 3 038 050,71 ZŁ

    WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 2 417 715,23 ZŁ

     

                                                   

     

     

    SPACER W PRZESZŁOŚĆ - KONSERWACJA I REWITALIZACJA

    DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU BRANICKICH

     

     

    Uniwersytet Medyczny udostępnia odpłatnie pomieszczenia na sesje zdjęciowe i video po uprzednim uzgodnieniu z Działem Administracyjno-Gospodarczym i Usług UMB, ul. Mickiewicz 2c, tel. (85) 748 56 14, (85) 748 56 21. 

    Obowiązuje:

    • wpis do książki zwiedzających znajdującej się w portierni,
    • zachowanie ciszy i porządku.

    Zabrania się:

    • wywieszania plakatów, ogłoszeń, informacji,
    • wprowadzania psów.