Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Doskonałości Dydaktycznej.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Rada Doskonałości Dydaktycznej

  Rady Doskonałości Dydaktycznej została powołana Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 99/2023 z dnia 9.10.2023 r. - treść Zarządzenia nr 99/2023, (pdf, 169 KB)

  Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia. W skład Rady wchodzą Liderzy Doskonałości Dydaktycznej i Liderzy Doskonałości Cyfrowej. Rada odgrywa kluczową rolę w realizacji "Strategii Doskonałości Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2023-2030".

  Kompetencje Rady obejmują m.in. inicjowanie nowoczesnych metod kształcenia, promowanie naukowego podejścia do nauczania, a także integrowanie społeczności akademickiej wokół doskonalenia dydaktyki.

   


  Zdjęcia z I Posiedzenia Rady Doskonałości Dydaktycznej w dniu 9 listopada 2023 r.