Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Welcome to Medical University of Bialystok.
 • Welcome to Medical University of Bialystok.
 • Ostatnia zmiana 21.11.2019 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Welcome to Medical University of Bialystok

  pasek copy

   

  Welcome to Medical University of Bialystok - kolejny projekt UMB dofinansowany z NAWA

   

  Kolejny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. "Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia" znalazł się na liście wniosków, którym przyznano dofinansowanie w konkursie "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

  Projekt będzie obejmował realizację takich działań jak:

  - Stworzenie punktu obsługi studentów zagranicznych i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre

  - Wsparcie szkoleniowe kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i warsztatach językowych

  - Dostosowanie strony internetowej UMB pod katem umiędzynarodowienia Uczelni oraz modernizacja serwisu English Division - w tym przygotowanie ośmiu wersji językowych strony UMB

  - Organizacja wydarzeń skierowanych do całej społeczności akademickiej, w szczególności do studentów zagranicznych, mających na celu integrację całej społeczności akademickiej.

  Realizacja projektu rozpoczyna się w listopadzie 2018.

   

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.