Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydawnictwa.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2022 przez Administrator UMB

  Wydawnictwa

   

  SERIA JUBILEUSZOWA NA 60-LECIE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

   

  Tom 1 - Od Akademii Medycznej do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000 – 2010. Opracowanie i wybór materiałów L. Chyczewski, M. Grassmann, Białystok 2010.

   

  Tom 2 -  Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika,pod redakcją L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziejewskiego, Białystok 2012.

   

   

  Obie monografie są do nabycia w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Tom 1 – Od Akademii Medycznej do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000 – 2010, cena 110 zł.

  Tom 2 – Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika Białystok 2012, cena 105 zł.

   

   

  Tom 2 - Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika pod redakcją Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Białystok 2012.

   

  Zarówno twórcy naszej Uczelni, jak i jej pierwsi studenci, w równej mierze zasługują na pamięć. My, spadkobiercy, którym przyszło w kolejnych pokoleniach przejmować rolę gospodarza, mamy obowiązek pamiętać o pionierach, którzy czynnie uczestniczyli w budowaniu podwalin obecnego Uniwersytetu. Stąd wzięła się idea zebrania wspomnień, zdjęć, dokumentów tamtych czasów, pokazania sylwetek pionierów i utrwalenia w pamięci. 

  Fragment tekstu OD REDAKCJI 
  Lech Chyczewski wraz z Zespołem Redagującym


  Jest to ciekawa lektura o tworzeniu szkolnictwa wyższego na zaniedbanych terenach północno-wschodniej Polski. Na całość składają się zwięzłe relacje uczestników opisywanych wydarzeń.[…] Wszystkie wspomnienia napisane są z dużym zaangażowaniem uczuciowym autorów. Imponujące są osiągnięcia pierwszych absolwentów zarówno w działalności klinicznej i naukowej, jak też artystycznej i sportowej. W opracowaniu znajdujemy bardzo dobry opis rezydencji Branickich. Możemy zapoznać się również z harmonogramem prac związanych z budową zakładów naukowych i domów akademickich, łącznie z planami architektonicznymi. W tekście zamieszczone są liczne dokumenty oraz wycinki prasowe związane z tworzeniem AMB. Szczególnie dokładnie przedstawione są życiorysy kierowników zakładów naukowych i klinik, a także dzieje poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wielu profesorów przeniosło tradycje akademickie z Wilna, Lwowa, Krakowa.

  Z recenzji prof. Stanisława Chodynickiego 

   

  Bestseller
  Książka-album […] Na około 400 stronach wielkoformatowej księgi zawarte są prawie kompletne dzieje pierwszego pięciolecia Akademii, jest opis grupy 106 absolwentów, którzy zaczynali studia w 1950 roku i w latach 1955-1956 otrzymali dyplomy lekarza. Największą wartością tej publikacji jest jej źródłowy charakter. Każda informacja dotycząca genezy i pierwszych lat funkcjonowania uczelni oparta jest na cytowanych, bądź nawet drukowanych w książce, obszernych fragmentach zachowanych źródeł. […] Publikacja stała się wielkim zbiorem unikalnych zdjęć, zachowanych w różnych , często prywatnych archiwach. Także fotografie dokumentów, a czasami drobnej urzędowej korespondencji lub wycinków prasowych, podwyższają wiarygodność opracowania.

  Z recenzji prof. Jana Stasiewicza