Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

   

  2021:

  1. Omówienie wybranych metod współczesnej terapii schizofrenii
  Karolina Michałowska, Emil Bartosz Rozenek*, Alicja Cichocka, Bogumiła Szewczak*, Bartosz Król, Napoleon Waszkiewicz
  DOI: 10.5603/PSYCH.a2021.0027
  Czasopismo: Psychiatria, 20 pkt MNiSW
  Publikacja: 29.06.2021

  2. Znaczenie esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej. Czy okaże się lekiem przełomowym?
  Alicja Cichocka, Emil Bartosz Rozenek*, Karolina Michałowska, Bogumiła Szewczak*, Napoleon Waszkiewicz
  Publikacja: June 2021, 
  Czasopismo: Psychiatria  Follow journal, 20 pkt MNiSW
  DOI: 10.5603/PSYCH.a2021.0026

  3. Rozpoznawanie ofiar przemocy seksualnej wśród dzieci i jej skutki w dorosłym życiu
  March 2021
  Bogumiła Szewczak*, Emil Bartosz Rozenek*, Alicja Cichocka, Karolina Michałowska, Wiktor Orlow, Napolen Waszkiewicz
  DOI: 10.5603/SP.2021.0004
  Czasopismo: Seksuologia Polska, 40 pkt MNiSW

   

  2019:

  1. Emil Bartosz Rozenek, Monika Górska, Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz.

  In search of optimal psychoactivation: stimulants as cognitive performance enhancers

  2019 : 70, s. 150-159

  Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju

  2.Emil Bartosz Rozenek, Wiktor Orlof, Zuzanna Maria Nowicka, Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz.

  Selective mutism - an overview of the condition and etiology: is the absence of speech just the tip of the iceberg?

  2019 : 141, 17 pp

  Psychiatria Polska

  3.Emil Bartosz Rozenek, Karolina Wilczyńska, Monika Górska, Napoleon Waszkiewicz.

  Designer drugs - still a threat?

  2019, 12 pp

  Przegląd Epidemiologiczny

  4.Emil Bartosz Rozenek, Bogumiła Szewczak, Bartosz Król, Wiktor Orlof, Napoleon Waszkiewicz.

  A two-way relationship between mental disorders and functional gastrointestinal disorders (FGIDs). Review of the literature on the example of selected functional disorders.

  2019 : 76, 7, s. 420-425

  Przegląd Lekarski

  5.Karolina Wilczyńska, Emil Rozenek, Katarzyna Simonienko, Daniel Zalewski, Agnieszka Kułak-Bejda, Beata Konarzewska, Napoleon Waszkiewicz.

  Recreational use of second generation antipsychotic drugs (SGA).

  2019 : 76, 7, s. 427-433

  Przegląd Lekarski

  6.Bartosz Król, Bogumiła Szewczak, Emil Bartosz Rozenek, Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz.

  Terapeutyczne zastosowanie wybranych substancji psychoaktywnych.

  2019 : 16, 3, s. 147-155

  Psychiatria

  7.Karolina Wilczyńska, Wiktor Orlof, Emil Rozenek, Napoleon Waszkiewicz.

  Współczesny chory na schizofrenię, współczesne możliwości terapii.

  2019 : 16, 2, s. 20-27

  Psychiatria po dyplomie

  8.K. Wilczyńska,Z. Brzózka, S.Chojnowska, E. Rozenek, D. Zalewski, A. Kułak-Bejda, K. Simonienko, B. Galińska-Skok, B. Konarzewska, S.D. Szajda. 

  Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w moczu chorych na otępienie

  XVII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne w Białowieży, 17-19.01.2019

  9. Zmiany morfologiczne mózgu w schizofrenii - K. Wilczyńska, M. Wójcik, E.D. Rozenek, D. Zalewski, P. Stapiński, M. Maciejczyk, N. Waszkiewicz Przegląd Lekarski 2019/76/11-12