Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rankingi międzynarodowe.
 • Ostatnia zmiana 10.04.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Rankingi międzynarodowe

  W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia zakłada się zwiększenie obecności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w globalnych rankingach szkół wyższych. Uczelnie ujęte w międzynarodowych rankingach poprzez większą rozpoznawalność są bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla studentów zagranicznych. Ujęcie UMB w międzynarodowych rankingach szkół wyższych pozytywnie wpłynie również na pozycję absolwentów Uczelni na rynku pracy. W większości przypadków ocena Uczelni opiera się na mierzalnych ilościowo wskaźnikach. W zależności od tematyki i zakresu działalności objętej rankingiem Uczelnie są oceniane i pozycjonowane. W konstruowaniu ocen badana jest również reputacja uczelni w odbiorze kadry naukowej, pracodawców oraz studentów.

   

  Dotychczas Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty na listach 10 międzynarodowych rankingów Uczelni wyższych.


  Times Higher Education World University Ranking (THE) - w ramach THE World University Rankings za pomocą 5 kryteriów oceniane są: kształcenie, umiędzynarodowienie uczelni, prowadzone badania naukowe, wskaźniki cytowań i publikacji, a także współpraca uczelni z biznesem. Na THE World University Rankings składają się rankingi ogólne, tematyczne, reputacyjne, a także regionalne. 
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został spozycjonowany w przedziale 1001-1200 na świecie.

  Uczelnia została spozycjonowana w przedziale 601+ w kategorii Clinical and Health.

  US News Best Global Universities Rankings (US News) - jest opracowywany przez amerykańską firmę działającą w branży medialnej od lat 30-tych ubiegłego wieku. Przygotowywany przez nią ranking powstaje w oparciu o listę 1500 uczelni charakteryzujących się największą liczbą publikacji oraz 250 najlepszych uczelni skalsyfikowanych na bazie ankiety reputacji. Z tej puli 1500 najlepszych uczelni zostaje sklasyfikowanych w głównym rankingu. Osobnym rankingom podlegają poszczególne kierunki studiów.

  Uczelnia została spozycjonowana na 1758 miejscu w rankingu ogólnym (588 miejsce w Europie oraz 37 miejsce spośród polskich uczelni).
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znajduje się obecnie na 765 miejscu w kategorii Clinical Medicine.

   

  U-Multirank - ocenia uczelnie w pięciu podstawowych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na szczeblu regionalnym. Założeniem rankingu (powstającego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest tworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom na studia poszukiwanie uczelni względem najistotniejszych dla nich kryteriów. 

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty w w rankingu globalnym oraz rankingu by subject (Medicine). Naszą Uczelnie charakteryzuje bardzo wysoka ocena parametrów „Teaching ang Learning oraz Regional Engagement. 

   

  SCImago (SIR) – rankingi SIR klasyfikują ośrodki akademickie i badawcze oceniając je na podstawie wielokryteriowych wskaźników. Do najważniejszych z nich, mających kluczowy wpływ na ocenę należą: potencjał badawczy, innowacje, a także wpływ działań instytucji w przestrzeni społecznej. Na potrzeby rankingu kalkulacja generowana jest corocznie na podstawie wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończących się na dwa lata przed edycją rankingu.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na 2862 pozycji (15 miejsce w Polsce) rankingu instytucjonalnego SCImago Institutions Rankings (SIR).

   

  CWTS Leiden Ranking - Ranking CWTS Leiden oparty jest na danych bibliograficznych z bazy danych Web of Science stworzonej przez Clarivate Analytics. Pierwsza edycja rankingu odbyła się w 2007 roku. Od tamtej pory ranking stale zyskuje na popularności. Jest to ranking jednokryterialny. Ocenia Uczelnie pod kątem jej potencjału naukowego i publikacyjnego.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na wysokiej 1055 pozycji w rankingu globalnym (583 pozycja w Europie). Podkreśla to ogromne znaczenie jakie UMB przykłada do jakości publikowanych treści.

   

   

  Web of Universities (Webometrics) – Ranking  publikuje wskaźniki webometryczne dla ponad 12 000 szkół wyższych. Tworzony jest na podstawie złożonego wskaźnika. Bierze on pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz rozpoznawalność, widoczność i wpływ tych publikacji internetowych. Szacowane są one na podstawie liczby występujących linków zewnętrznych. Ranking jest inicjatywą Cybermetrics Lab – grupy badawczej hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań Naukowych. Celem rankingu jest zwiększenie obecności instytucji akademickich w Internecie, a także propagowanie swobodnego dostępu do wyników badań naukowych w formule on-line.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został uwzględniony w rankingu globalnym oraz regionalnym (2196 miejsce na świecie, 42 miejsce w Polsce).

  University Ranking by Academic Performance (URAP) - głównym celem URAP jest opracowanie systemu rankingowego opartego o wskaźniki wyników akademickich, które odzwierciedlają jakość i ilość publikacji naukowych. URAP od 2010 roku publikuje Światowy Ranking Uczelni Wyższych. Od 2011 roku publikowane są również rankingi by subject. Najnowsze rankingi obejmują 3000 uczelni z całego świata oraz 61 różnych specjalistycznych dziedzin tematycznych.
  Uczelnia została spozycjonowana na 1477 miejscu w rankingu ogólnym.

   

   

  CWUR - publikowany jest od 2012 roku. Ocena uczelni opiera się na 4 filarach (edukacja, pozycja absolwentów na rynku pracy, ocena kierunkowa oraz badania). Siedzibą organizatora rankingu są Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

   

  Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku został sklasyfikowany na 1629 pozycji na świecie.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB jako jednostka koordynująca rankingi międzynarodowe prosi o włączenie się innych jednostek w międzynarodowej badania reputacji uczelni wyższych. Oprócz danych właściwych danej instytucji jest to drugi z najczęściej spotykanych elementów oceny uczelni. Badania te prowadzone są zarówno wśród kadry naukowej, jak też pracodawców. Pozycja w międzynarodowych rankingach wiążę się nie tylko z posiadanym potencjałem naukowo – dydaktycznym oraz infrastrukturalnym. Wielokrotnie zależy ona również od reputacji uczelni w międzynarodowym środowisku badawczym.

  Osobą odpowiedzialną za raportowanie danych do międzynarodowych rankingów uczelni jest Adam Raczyński (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich - pokój 207, adam.raczynski@umb.edu.pl,  tel. +48 85 686 51 76.


  Stan na dzień 05.02.2024 r.