Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rankingi międzynarodowe.
 • Ostatnia zmiana 28.10.2022 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Rankingi międzynarodowe

  W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia zakłada się zwiększenie obecności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w globalnych rankingach szkół wyższych. Uczelnie ujęte w międzynarodowych rankingach poprzez większą rozpoznawalność są bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla studentów zagranicznych. Ujęcie UMB w międzynarodowych rankingach szkół wyższych pozytywnie wpłynie również na pozycję absolwentów Uczelni na rynku pracy. W większości przypadków ocena Uczelni opiera się na mierzalnych ilościowo wskaźnikach. W zależności od tematyki i zakresu działalności objętej rankingiem Uczelnie są oceniane i pozycjonowane. W konstruowaniu ocen badana jest również reputacja uczelni w odbiorze kadry naukowej, pracodawców oraz studentów.

   

  Dotychczas Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty na listach 12 międzynarodowych rankingów Uczelni wyższych.


  Times Higher Education World University Ranking (THE) - w ramach THE World University Rankings za pomocą 5 kryteriów oceniane są: kształcenie, umiędzynarodowienie uczelni, prowadzone badania naukowe, wskaźniki cytowań i publikacji, a także współpraca uczelni z biznesem. Na THE World University Rankings składają się rankingi ogólne, tematyczne, reputacyjne, a także regionalne. 
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został spozycjonowany w przedziale 1001-1200.

  Uczelnia została spozycjonowana w przedziale 601+ w kategorii Clinical and Health.

  US News Best Global Universities Rankings (US News) - jest opracowywany przez amerykańską firmę działającą w branży medialnej od lat 30-tych ubiegłego wieku. Przygotowywany przez nią ranking powstaje w oparciu o listę 1500 uczelni charakteryzujących się największą liczbą publikacji oraz 250 najlepszych uczelni skalsyfikowanych na bazie ankiety reputacji. Z tej puli 1500 najlepszych uczelni zostaje sklasyfikowanych w głównym rankingu. Osobnym rankingom podlegają poszczególne kierunki studiów.

  Uczelnia została spozycjonowana na 1688 miejscu w rankingu ogólnym.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znajduje się obecnie na 742 miejscu w kategorii Clinical Medicine.

   

  U-Multirank - ocenia uczelnie w pięciu podstawowych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na szczeblu regionalnym. Założeniem rankingu (powstającego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest tworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom na studia poszukiwanie uczelni względem najistotniejszych dla nich kryteriów. 

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty w w rankingu globalnym oraz rankingu by subject (Medicine). Naszą Uczelnie charakteryzuje bardzo wysoka ocena parametrów „Teaching ang Learning oraz Regional Engagement. 

   

  SCImago (SIR) – rankingi SIR klasyfikują ośrodki akademickie i badawcze oceniając je na podstawie wielokryteriowych wskaźników. Do najważniejszych z nich, mających kluczowy wpływ na ocenę należą: potencjał badawczy, innowacje, a także wpływ działań instytucji w przestrzeni społecznej. Na potrzeby rankingu kalkulacja generowana jest corocznie na podstawie wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończących się na dwa lata przed edycją rankingu.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na 599 pozycji rankingu instytucjonalnego SCImago Institutions Rankings (SIR). 

   

  CWTS Leiden Ranking - Ranking CWTS Leiden oparty jest na danych bibliograficznych z bazy danych Web of Science stworzonej przez Clarivate Analytics. Pierwsza edycja rankingu odbyła się w 2007 roku. Od tamtej pory ranking stale zyskuje na popularności. Jest to ranking jednokryterialny. Ocenia Uczelnie pod kątem jej potencjału naukowego i publikacyjnego.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uplasował się na wysokiej 1085 pozycji w rankingu globalnym. Podkreśla to ogromne znaczenie jakie UMB przykłada do jakości publikowanych treści. Uniwersytet Medycznyw Białymstoku zajął też pierwsze miejsce na świecie pod wzlgędem wartości wskaźnika prezentującego odstetek autorek publikacji naukowych (tzw. wskaźnik równouprawnienia płci). 

   

   

  Web of Universities (Webometrics) – Ranking  publikuje wskaźniki webometryczne dla ponad 12 000 szkół wyższych. Tworzony jest na podstawie złożonego wskaźnika. Bierze on pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz rozpoznawalność, widoczność i wpływ tych publikacji internetowych. Szacowane są one na podstawie liczby występujących linków zewnętrznych. Ranking jest inicjatywą Cybermetrics Lab – grupy badawczej hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań Naukowych. Celem rankingu jest zwiększenie obecności instytucji akademickich w Internecie, a także propagowanie swobodnego dostępu do wyników badań naukowych w formule on-line.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został uwzględniony w rankingu globalnym oraz regionalnym.

  University Ranking by Academic Performance (URAP) - głównym celem URAP jest opracowanie systemu rankingowego opartego o wskaźniki wyników akademickich, które odzwierciedlają jakość i ilość publikacji naukowych. URAP od 2010 roku publikuje Światowy Ranking Uczelni Wyższych. Od 2011 roku publikowane są również rankingi by subject. Najnowsze rankingi obejmują 3000 uczelni z całego świata oraz 61 różnych specjalistycznych dziedzin tematycznych.
  Uczelnia została spozycjonowana na 1426 miejscu w rankingu ogólnym.

   

  UniRank - to wiodący międzynarodowy katalog i wyszukiwarka instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, zawiera recenzje i rankingi ponad 13 723 oficjalnie uznanych uniwersytetów i szkół wyższych w 200 krajach. Opiera się na źródłach własnych. Nie prowadzi procedury pozyskiwania danych na podstawie informacji raportowanych przez Uniwersytety.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został uwzględniony w rankingu globalnym oraz regionalnym.

   

  CWUR - publikowany jest od 2012 roku. Ocena uczelni opiera się na 4 filarach (edukacja, pozycja absolwentów na rynku pracy, ocena kierunkowa oraz badania). Siedzibą organizatora rankingu są Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

  Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku został sklasyfikowany na 1630 pozycji na świecie oraz 548 miejscu w Europie.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB jako jednostka koordynująca rankingi międzynarodowe prosi o włączenie się innych jednostek w międzynarodowej badania reputacji uczelni wyższych. Oprócz danych właściwych danej instytucji jest to drugi z najczęściej spotykanych elementów oceny uczelni. Badania te prowadzone są zarówno wśród kadry naukowej, jak też pracodawców. Pozycja w międzynarodowych rankingach wiążę się nie tylko z posiadanym potencjałem naukowo – dydaktycznym oraz infrastrukturalnym. Wielokrotnie zależy ona również od reputacji uczelni w międzynarodowym środowisku badawczym.

  Osobą odpowiedzialną za raportowanie danych do międzynarodowych rankingów uczelni jest dr Tomasz Maliszewski (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich - pokój 206, tomasz.maliszewski@umb.edu.pl,  tel. +48 85 686 52 21).


  Stan na dzień 12.07.2022 r.