Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wzory zgłoszeń Uczelnianej Komisji Wyborczej.