Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mikrobiologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej .
 • Ostatnia zmiana 28.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Mikrobiologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

   

  Kierownik jednostki:

   

  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Anna Tryniszewska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

   

  dr n. med. Piotr Majewski

  dr n. med. Anna Gutowska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Aleksandra Denis , analityka medyczna V rok

  e-mail: aleksandra.denis96@gmail.com
  tel.: 797-117-332


  Profil prac naukowych:

   

  • Ocena na poziomie fenotypowym i molekularnym oporności drobnoustrojów na antybiotyki
  • Epidemiologia zakażeń szpitalnych
  • Zastosowanie nowych metod w diagnostyce mikrobiologicznej

   

  Praca praktyczna:

   

  Tradycyjne metody hodowlane badania lekowrażliwości bakterii.
  Metody biologii molekularnej wykrywania genów oporności na antybiotyki.

   

  Aktualni członkowie koła:

   

  Denis Aleksandra AM 5
  Łukasz Suprewicz AM 5
  Dobies Natalia AM 5
  Tymoszuk Agata AM 5
  Świderska Agata AM 4
  Czech Aleksandra AM 4
  Krawiec Anita AM 4
  Kaczyńska Aleksandra AM 4
  Janiuk Karolina AM 4
  Dąbrowska Joanna AM 4
  Weronika Gaudy AM 4
  Sylwia Dziemitko AM 4
  Rombel Krzysztof AM 4
  Bartłomiej Kuczek AM 4
  Magdalena Brzóska AM 3
  Kinga Białousow AM 3
  Stankiewicz Anna AM 3
  Łukasz Korczak AM 3
  Ciwun Marianna FA 2
  Mariusz Maciejewicz FA 2
  Zolnik Katarzyna FA 2
  Zawisza Marta FA 2
  Matanowska Maria FA 2
   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. „Aktywność nitrofurantoiny oraz fosfomycyny wobec wielolekoopornych szczepów Enterobacter cloacae izolowanych z moczu.”
  Dłużewska Katarzyna, Grochowska Małgorzata, Denis Aleksandra, Dobies Natalia, Gutowska Anna, Majewski Piotr.
  10. Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu
  Studenckie Koło Naukowe "Biosfera" : Poznań, Polska, 2019.04.27
  Katarzyna Dłużewska, Małgorzata Grochowska
  2. Antibiotic resistance patterns and the prevalence of macrolide-lincosamide-streptogramin b (MLSB) resistance in S treptoccocus agalactiae clinical isolates. Suprewicz Łukasz, Walewska Alicja, Skłodowski Karol, Gutowska Anna.
  14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019. Białystok, 2019.05.17-18
  Łukasz Suprewicz
  3. Aktywnośc chloramfenikolu wobec wielolekoopornych szczepów Enterobacter cloacae izolowanych z różnych materiałów klinicznych.
  Grochowska Małgorzata, Dłużewska Katarzyna, Denis Aleksandra, Dobies Natalia, Gutowska Anna, Majewski Piotr.
  VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka". Białystok, 13 kwietnia 2019r.
  Małgorzata Grochowska
  4. Aktywność chlorku benzalkonium wobec lekoopornych i lekowrażliwych szczepów Escherichia coli i Enterobacter cloacae.
  Szczęsna Ewa, Trochimiuk Anna, Agata Tymoszuk, Majewski Piotr, Gutowska Anna.
  VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka". Białystok, 13 kwietnia 2019r.
  Ewa Szczesna
  5. Badanie aktywności soku z czosnku (Allium Sativum L.) wobec izolatów klinicznych Streptococcus agalactiae.
  Rombel Krzysztof, Kuczek Bartłomiej, Majewski Piotr, Gutowska Anna.
  VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka". Białystok, 13 kwietnia 2019.
  Krzysztof Rombel
  6. Porównanie aktywności chlorheksydyny wśród lekoopornych i lekowrażliwych subpopulacji E.coli.
  Dobies Natalia, Denis Aleksandra, Dłużewska Katarzyna, Grochowska Małgorzata, Gutowska Anna, Majewski Piotr.
  VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka". Białystok, 13 kwietnia 2019r.
  Natalia Dobies