Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  Prof. dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Zuzanna Sosnowska , Analityka Medyczna IV rok

  e-mail: zsosnowska63@gmail.com

  tel.: 734490971

   

  Profil prac naukowych: 

   

  • Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo
  • Wpływ stresu siateczki śródplazmatycznej i stresu oksydacyjnego na apoptozę, autofagię oraz starzenie się komórek nowotworowych oraz prawidłowych
  • Poszukiwanie zmian w profilach glikozylacji białek w raku nerki
  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych
  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii antynowotworowej
  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach

   

  Praca praktyczna: 

   

  prowadzenie hodowli komórkowych

  ocena apoptozy, nekrozy, potencjału mitochondrialnego metodą cytometrii
  przepływowej

  izolacja materiału genetycznego

  oznaczanie ekspresji białek metodą Western blot

  oznaczanie ekspresji genów metodą Real time PCR

  wykrywanie różnych struktur glikoprotein metodą ELISA

   

  Członkowie koła:

   

  1. Weronika Trzpil, Analityka medyczna IVrok 
  2. Zuzanna Sosnowska, Analityka medyczna IVrok 
  3. Natalia Choruży 
  4. Paweł Zalewski 
  5. Edyta Wołyniec
  6. Joanna Pieńkowska, Farmacja IIIrok
  7. Monika Iwanek 

  Profile prac naukowych:

  Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu
  przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania
  na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo

  Wpływ stresu śródplazmatycznego na apoptozę i autofagię komórek
  nowotworowych

  Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii nowotworowej

  Struktura N-glikozylowanych łańcuchów cukrowych glikoprotein w
  tkankach nowotworowych

  Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych
  modulatorów epigenetycznych

  Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach

  Prace wygłoszone na konferencjach: 

  Kutniewska Wioleta, Lebuda Joanna, Kusaczuk Magdalena.Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w patogenezie i diagnostyce
  glejaka wielopostacjowego mózgu.Tytuł całości: W: XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020. "Interdyscyplinarność
  kluczem do rozwoju". Lublin, 24-27 września 2020.

  Lebuda Joanna, Kutniewska Wioleta, Kusaczuk Magdalena.Strategie dostarczania leku do guza mózgu bazowane na liposomach. W: XII
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Lublin, 24-27 września 2020.

  Choruży Natalia, Kusaczuk Magdalena. Determination of the pro-apoptotic effect of silica nanoparticles in glioblastoma cells. W: 3rd
  International Workshop on Functional Nanostructured Materials, Cracow, 6th-8th October, 2021.

  Zalewski Patryk, Kusaczuk Magdalena, Cechowska-Pasko Marzanna.Evaluation of the cytotoxic effect of silica nanoparticles in
  glioblastoma cells. W: 3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials, Cracow, 6th-8th October, 2021.

  Choruży Natalia, Kusaczuk Magdalena.p-Coumaric acid inhibits proliferation of A172 glioblastoma cell line and stimulates apoptosis via
  intrinsic pathway. W: XXVI. Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of
  Austrian and German Biochemical Section "Life is Biochemistry, Biochemistry is Life", České Budějovice, August 29th - September 1st,
  2021

  Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne cytostatyki w leczeniu glejaka wielopostaciowego mózgu, Zalewski Patryk, Choruży Natalia, Kusaczuk Magdalena, Tytuł całości: W: XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r. Książka abstraktów, Zalewski Patryk.

  Modyfikacje epigenetyczne w patologii glejaka wielopostaciowego mózgu, Choruży Natalia, Zalewski Patryk, Kusaczuk Magdalena, Tytuł całości: W: XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r. Książka abstraktów, Choruży Natalia.

  ​​​​​​​Autorzy: Kutniewska Wioleta, Lebuda Joanna, Kusaczuk Magdalena. Tytuł oryginału: Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w patogenezie i diagnostyce glejaka wielopostacjowego mózgu. Tytuł całości: W: XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Lublin, 24-27 września 2020. Abstrakty. Opis fizyczny: s. 198

   

  Dodatkowa działalność:


  Planowane warsztaty organizowane dla szkół ponadpodstawowych, odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną.