Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Organicznej.
 • Ostatnia zmiana 10.02.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Organicznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Justyna Jasiorowska, farmacja III rok

  e-mail: jasiorowska.j@gmail.com

  tel: 605400323

   

  Profil prac naukowych:

   

  -Synteza nowych związków o potencjalnym działaniu antynowotworowym z grupy karbocyklicznych analogów netropsyny i distamycyny.
  -Synteza i badanie aktywności ε-aminokaproiloaminokwasów jako potencjalnych leków o działaniu antyfibrynolitycznym.
  -Synteza i badanie zależności struktura-aktywność peptydowych inhibitorów plazminy i urokinazy.

   

  Praca praktyczna:

   

  -Synteza organiczna w roztworze i fazie stałej.
  -Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC.
  -Spektroskopia.
  -Badanie aktywności biologicznej nisko cząsteczkowych inhibitorów enzymów oraz związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.

   

  Członkowie koła:

   

  Justyna Gwoździej farmacja III rok,

  Katarzyna Misiuk farmacja III rok,

  Justyna Jasiorowska farmacja III rok,

  Ewa Radłowska farmacja II rok,

  Przemysław Kulesza farmacja II rok,

  Adam Pszczoła III rok