Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr n. farm. Agnieszka Gęgotek

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Weronika Zeliaś, Analityka Medyczna II rok

  e-mail: werzelias@gmail.com
  tel.: 857485708


  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe Studentów należących do koła związane są z analizą zmian powstających w organizmie człowieka podczas rozwoju stanów patologicznych w profilu proteomicznym i lipidomicznym. Badania dotyczą głównie osocza oraz komórek krwi i komórek skóry. Ponadto oceniany jest wpływ czynników fizycznych (promieniowanie UVA i UVB oraz chemicznych (nadtlenek wodoru, rutyna, kwas askorbowy i kannabidiol) na zmiany w proteomie i lipidomie komórek skóry hodowanych w kulturach in vitro2D i 3D.

   

  Praca praktyczna:

   

  Badania prowadzone są z użyciem nowoczesnej aparatury analitycznej stosowanej we współpracujących ze sobą pracowniach t.j.:

  · laboratorium technik separacyjnych [HPLC-DAD, HPLC-UVVIS, HPLC-FLD, HPLC-EC, UPLC-MS, CE],

  · pracownia chromatografii gazowej [GC-FID/Head Space, GC-ECD, GC-MS/MS, 2DGC-MS],

  · pracownia lipidomiczna [LCMS/IT; LCMS/QqQ; LCMS/QTOF],

  · pracownia proteomiczna [nanoLCMS/QOrbiTrap],

  · pracownia EPR

  · pracownia biochemiczna/elektroforetyczna [spektrofotometry UV/VIS, Western immunoblot]

  Równocześnie przeprowadzana jest analiza statystyczna (PCA, HeatMaping, dendogramy) otrzymanych danych z użyciem profesjonalnych programów biostatystycznych.

   

  Członkowie koła:

   

  Weronika Zeliaś – Analityka Medyczna II rok

  Anna Niemiro – Farmacja II rok

  Marta Dobrzyńska – Lekarski III rok

   

  Osiągnięcia:

   

  Dotychczasowe naukowe osiągnięcia członków koła zostały wyróżnione podczas 10th Białystok International Medical Congress for Young Scientists („Correlation between transcriptional factor Nrf2 and NFκB in UV-treated keratinocytes”).

  Obecnie, Studentki realizują projekt własny pt. “Age-dependent changes in proteomic profile of skin fibroblasts exposed to UV radiation”, na który uzyskały finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza

   

  Informacje dotyczące działalności koła:

   

  Studentki studiów magisterskich współpracują aktywnie z doktorantami Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na WF oraz ImPRESS PhD student. W planach na najbliższe wakacje mają pomysł na zorganizowanie szkoły letniej dla studentów studiów magisterskich w zakresie zastosowania metod separacyjnych, w tym chromatograficznych w analizie omicznej – podstawy.

   

  W Studenckim Kole Naukowym Zakładu mogą sprawdzać się

  studenci wszystkich lat i kierunków studiów