Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
  • Ostatnia zmiana 27.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    1. Tytuł : Supplementation in Inflammatory Bowel Disease – the review. Autorzy: Samuel Stróż, Edyta Mermer, Paweł Bomba, Artur Wilk, Adam Malesiński. Nazwa czasopisma: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019. Nauki przyrodnicze i medyczne. Cz. 2.. Strony: 244-258. Data opublikowania: 30.08.2019. Punktacja MNiSW: 5.000