Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN PATIENTS WITH EXERCISE DYSPNEA – CASE REPORT; Ejdys K.;15th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 21-22 maja 2021r., Białystok; Krystian Ejdys

  THE PATIENT WITH A SEVERE, COMPLEX VALVULAR HEART DISEASE AND SYSTEMIC ATHEROSCLEROSIS; Bartosz Zambrzycki, Michał Łuczaj;15th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 21-22 maja 2021r., Białystok; Michał Łuczaj

  PENTRAXIN-3 AND ENDOCAN IN PATIENTS UNDERGOING CARDIAC REHABILITATION AFTER CABG; Orzeł K., Włosińska M.; 15th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 21-22 maja 2021r., Białystok; Kacper Orzeł

  Atrio-ventricular nodal reentry tachycardia and adrenal gland hyperplasia in 26 year-old patient with psoriasis exacerbating after beta-blockers therapy., Magdalena Czerżyńska, Emilia Sawicka.

  Atrio-ventricular nodal reentry tachycardia and adrenal gland hyperplasia in 26 year-old patient with psoriasis exacerbating after beta-blockers therapy., 2nd MED International Medical Students Congres Sarajevo 2016, 4th of February - 7th of February, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Magdalena Czerżyńska

  Żyła główna dolna jako prosty parametr oceny chorych z nadciśnieniem płucnym., Emilia Sawicka, Anna Skoneczny, Anna Krentowska, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Małgorzata Jasiewicz, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz, Włodzimierz Jerzy Musiał, XXX Ogólnopolska Studencka Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku, Gdańsk, 27-28 maja 2016. Emilia Sawicka

  Ruch pierścienia zastawki trójdzielnej w ocenie echokardiograficznej jako parametr zaawansowania choroby u pacjentów z nadciśnieniem płucnym., Emilia Sawicka, Anna Krentowska, Anna Skoneczny, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Małgorzata Jasiewicz, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz, Włodzimierz Jerzy Musiał, XXX Ogólnopolska Studencka Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku, Gdańsk, 27-28 maja 2016. Emilia Sawicka

  Nawracające epizody nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta z kardiomiopatią rozstrzeniową leczonego terapią resynchronizujacą - opis przypadku., Emilia Sawicka, Anna Krentowska, Anna Skoneczny, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Małgorzata Jasiewicz, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz, Włodzimierz Jerzy Musiał, XXX Ogólnopolska Studencka Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku Gdańsk, 27-28 maja 2016. Emilia Sawicka

  Pulmonary hypertension (PH) - a case report. Mariusz Lipiec, Emilia Olechno, 11th BIMC, Mariusz Lipiec

  “Non- invasive parameters vs right heart catheterization assessment in patients with pulmonary hypertension” ,A. Skoneczny, E. Sawicka,A. Krentowska, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, A. Szpakowicz, K.A. Kamiński, 25 th European Students’ Conference Rethinking Charite- Universitatsmedizn Berlin, 20 wrzesień 2014, Berlin, Anna Skoneczny

  “Acute coronary syndrome- is the diagnosis always easy?”. A. Baranowska, A. Czartoszewski, 9 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014 Białystok,Angelika Baranowska

  “Does atrial fibrillation deteriorate long-term prognosis in acute myocardial infarction?”,Katarzyna Zdanowicz, Joanna Rzodkiewicz, Kamil Cybulski, Joanna Reszeć, 9 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014 Białystok, Katarzyna Zdanowicz

  “Can day of the week contribute to risk for sudden cardiac death (SCD)?”, Mariusz Lipiec, Emilia Sawicka,Emilia Olechno, Anna Skoneczny, Aleksandra Janowicz, 9 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014 Białystok,Mariusz Lipiec

  “The influence of smoking on 5-year mortality after myocardial infarction”, Szymon Pogorzelski, Emilia Sawicka, Emilia Łoszewska, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014 Białystok, Szymon Pogorzelski

  “Right ventricular free wall motion abnormalities as a simple way of assessment in patients with pulmonary hypertension”, Anna Krentowska, Emilia Sawicka, Anna Skoneczny,9 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, Białystok, Anna Krentowska

  “Wpływ palenia papierosów na 5-letnie rokowanie po zawale mięśnia sercowego”, Szymon Pogorzelski, Emilia Sawicka, Emilia Łoszewska, I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego we Wrocławiu, 05.04.2014, Wrocław, Szymon Pogorzelski

  „Żyła główna dolna jako prostu parametr oceny chorych z nadciśnieniem płucnym”,  Emilia Sawicka, Anna Krentowska, Anna Skoneczny, I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego we Wrocławiu, 05.04.2014, Wrocław, Emilia Sawicka

  „Nagły zgon sercowy (NZS)- retrospektywna ocena wykładników morfologicznych z badania sekcyjnego i częstości występowania NZS w zależności od dnia tygodnia”,Emilia Olechno, Anna Skoneczny, Emilia Sawicka, Mariusz Lipiec,  Aleksandra Janowicz,I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego we Wrocławiu, 05.04.2014, Wrocław,Emilia Olechno

  „Kurczliwość wolnej ściany prawej komory  w badaniu echokardiograficznym jako prosty wskaźnik zaawansowania choroby u pacjentów z nadciśnieniem płucnym”, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, M. Jasiewicz, A. Skoneczny,  A. Krentowska, E. Sawicka, M. Knapp, W. Musiał B.Sobkowicz, K.A. Kamiński, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 18-20.09.2014, Poznań,K. Ptaszyńska-Kopczyńska

  „Ruch pierścienia zastawki trójdzielnej w ocenie echokardiograficznej jako prosty parametr zaawansowania choroby u pacjentów z nadciśnieniem płucnym?”,K. Ptaszyńska-Kopczyńska, A. Krentowska,E. Sawicka,A. Skoneczny, M.Jasiewicz, M. Knapp, W. Musiał, B.Sobkowicz, K.A. Kamiński, IV Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 17.10.2014,Kraków, K. Ptaszyńska-Kopczyńska

  „Parametry nieinwazyjne a ocena w cewnikowaniu prawego serca u pacjentów z nadciśnieniem płucnym”, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, E. Sawicka,A. Krentowska,A. Skoneczny, M.Jasiewicz, M. Knapp, A. Szpakowicz,W. Musiał,B.Sobkowicz,K.A. Kamiński,  III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 08-09.11.2013, K. Ptaszyńska-Kopczyńska

  „Weryfikacja powiązań SNP-miRNA istotnych w patogenezie chorób sercowo- naczyniowych powstałych, dzięki użyciu narzędzi komputerowych dostępnych online.”.; Iwona Skorupa, Marcin Kamiński, Magdalena Kamińska, Remigiusz Kazimierczyk; XXVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna w Gdańsku ; 17-18.05.2011, Gdańsk; Iwona Skorupa

  ”Be a woman… with myocardial infarction-gender and clinical characteristics of patients with acute myocardial infarction”; Kamil Karpowicz; 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists;12-13.04.2013,Białystok; Kamil Karpowicz

  “Does myocardial infarction always mean significant atherosclerosis?”; Anna Dziuba; 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 12-13.04.2013,Białystok;  Anna Dziuba

  ” Assesing predicted miRNA-SNP-CVD interactions using publically available bioinformatic tools”; Marcin Jakub Kamiński, Magdalena Kamińska, Remigiusz Kazimierczyk,Iwona Skorupa;8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 12-13.04.2013, Białystok; Marcin Jakub Kamiński

  „Czy konieczna jest rutynowa ocena ultrasonograficzna przepływu w tętnicy promieniowej u pacjentów z OZW poddawanych zabiegom PCI z dostępu promieniowego?”; 24. Anna Lisowska, Małgorzata Knapp, Agnieszka Tycińska, Piotr Sielatycki, Paweł Kalisz, Włodzimierz Musiał; XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 26-28.09.2013, Wrocław; Anna Lisowska

  2018:

  "Patient with diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia- recommendations and reality.", Klaudia Mickiewicz, Mateusz Puchalski., : 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018, Klaudia Mickiewicz
  "Severe heart failure in patient with numerous accompanying diseases.", Bartosz Król, Mateusz Puchalski, Izabela Płońska, 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018, Bartosz Król
  "The patient with severe heart failure - whether to continue therapy "at any price", Izabela Płońska, Mateusz Puchalski, Bartosz Król, 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018, Izabela Płońska
  "The relationship between pulse pressure and atherosclerotic process in various arteries in coronary artery disease patients.", Mateusz Puchalski, Izabela Płońska, Bartosz Król, Emilia Sawicka, 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018, Mateusz Puchalski
  "Związek ciśnienia tętna z zaawansowaniem procesu miażdżycowego w obrębie naczyń tętnicznych u pacjentów z chorobą wieńcową.", Bartosz Król, Izabela Płońska, Mateusz Puchalski, Emilia Sawicka, Karol Adam Kamiński. XXXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 25-26 maja 2018, Bartosz Król
  "Ciężka niewydolność serca u pacjenta z licznymi chorobami towarzyszacymi", Bartosz Król, Mateusz Puchalski, Izabela Płońska, Anna Lisowska, IX konferencja szkoleniowa " Leczenie bólu oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów hospicyjnych", Białystok, 24.03.2018 r. , Bartosz Król
  "Pacjent ze skrajną niewydolnością krążenia - czy kontynuować terapię „za wszelką cenę”. " Izabela Płońska, Mateusz Puchalski, Bartosz Król, Anna Lisowska, IX konferencja szkoleniowa " Leczenie bólu oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów hospicyjnych", Białystok, 24.03.2018 r. , Izabel Płońska

  Autorzy : Klaudia Mickiewicz *, Monika Oleksiuk, Tomasz Michalski, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Bożena Sobkowicz, Karol Kamiński, Anna Lisowska, Małgorzata Knapp.
  Tytuł oryginału : „Stress echocardiography in patients with pulmonary hypertension - a pilot study.”
  Białystok, 17-18.05.2019 r.
  14th BIMC
  Język : ENG

  Autorzy: Joanna Pszczoła *, Kinga Zujko, Anna Szpakowicz, Anna Lisowska Karol Kamiński
  Tytuł oryginału : „Is ECG a good tool to diagnose left ventricular hypertrophy?”
  Białystok, 17-18.05.2019 r.
  14th BIMC
  Język : ENG

  Autorzy : Tomasz Michalski, Joann Pszczoła, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Bożena Sobkowicz, Karol Kamiński, Anna Lisowska
  Tytuł oryginału : „Ergospirometry as an important tool in evaluation of patients with pulmonary arterial hypertension.”
  Białystok, 17-18.05.2019 r.
  14th BIMC
  Język : ENG

  Autorzy : Monika Oleksiuk *, Klaudia Mickiewicz, Anna Lisowska
  Tytuł oryginału : „End - stage heart failure - when to resign the futile therapy?”
  Białystok, 17-18.05.2019 r.
  14th BIMC
  Język : ENG

  Autorzy : Adam Gryko *, Joanna Pszczoła, Michał Kostro
  Tytuł oryginału : „End-stage heart failure in a 42-year-old, so far healthy man.”
  Białystok, 17-18.05.2019 r.
  14th BIMC
  Język : ENG

  Autorzy : Beata Klaja, Magdalena Wojtczak, Piotr Łopieński, Anna Lisowska
  Tytuł oryginału : „The patient with heart failure and multiple comorbidities. Manifestation, management, prognosis and possibilities.”
  Białystok, 17-18.05.2019 r.
  14th BIMC
  Język : ENG

  Autorzy: Izabela Płońska, Bartosz Król, Anna Lisowska
  Tytuł oryginału : „Patologiczny twór w prawym przedsionku u kobiety z nietypowymi bólami w klatce piersiowej”
  Gdańsk, 17-18.05.2019 r.
  XXXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna
  Język : POL

  Autorzy: Izabela Płońska, Bartosz Król, Emilia Sawicka, Marcin Kamiński, Tomasz Olesiewicz
  Tytuł oryginału : „Czy badanie ultrasonograficzne płuc ma znaczenie w algorytmie diagnostycznym u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną i pośrednia
  frakcją serca ?„
  Gdańsk, 17-18.05.2019 r.
  XXXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna
  Język : POL

  Autorzy : Bartosz Król *, Izabela Płońska, Kinga Zujko
  Tytuł oryginału : „Olbrzymi, pęknięty tętniak zatoki Valsalvy imitujący infekcyjne zapaleniewsierdzia zastawki trójdzielnej : złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne”
  Gdańsk, 17-18.05.2019 r.
  XXXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna
  Język : POL

  Autorzy :
  Oleksiuk Monika*, Mickiewicz Klaudia, Lisowska Anna.
  Tytuł oryginału : Schyłkowa niewydolność serca - kiedy odstąpić od terapii daremnej ?
  Białystok, 30.03.2019
  XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne w medycynie paliatywnej"
  Język : POL

  Temat pracy: Pierwotne i wtórne nadciśnienie płucne - podobieństwa i różnice w ocenie inwazyjnej i nieinwazyjnej Autorzy: Dawid Krynicki, Ammar George Issa, Tomasz Michalski, Joanna Pszczoła Osoba prezentująca: Krystian Ejdys Konferencja: Kongres PTK, sesja prac studenckich (16 wrzesień 2020)

   

  Nagrody:

  PENTRAXIN-3 AND ENDOCAN IN PATIENTS UNDERGOING CARDIAC REHABILITATION AFTER CABG; Orzeł K., Włosińska M.; 15th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 21-22 maja 2021r., Białystok; Kacper Orzeł / cardiology session best paper, 15th BIMC, 21 maja 2021r., Białystok, Kacper Orzeł

   

   

  Autorzy : Bartosz Król *, Izabela Płońska, Kinga Zujko
  Tytuł oryginału : „Olbrzymi, pęknięty tętniak zatoki Valsalvy imitujący infekcyjne zapaleniewsierdzia zastawki trójdzielnej : złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne”
  Gdańsk, 17-18.05.2019 r.
  XXXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna
  Język : POL
   

  „Ruch pierścienia zastawki trójdzielnej w ocenie echokardiograficznej jako prosty parametr zaawansowania choroby u pacjentów z nadciśnieniem płucnym?”,K. Ptaszyńska-Kopczyńska, A. Krętowska,E. Sawicka,A. Skoneczny, M.Jasiewicz, M. Knapp, W. Musiał, B.Sobkowicz, K.A. Kamiński, IV Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 17.10.2014,Kraków, K. Ptaszyńska-Kopczyńska- wyróżnienie

  „Parametry nieinwazyjne a ocena w cewnikowaniu prawego serca u pacjentów z nadciśnieniem płucnym”, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, E. Sawicka,A. Krentowska,A. Skoneczny, M.Jasiewicz, M. Knapp, A. Szpakowicz,W. Musiał,B.Sobkowicz,K.A. Kamiński,  III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 08-09.11.2013, K. Ptaszyńska-Kopczyńska- wyróżnienie

  “Right ventricular free wall motion abnormalities as a simple way of assessment in patients with pulmonary hypertension”, Anna Krentowska, Emilia Sawicka, Anna Skoneczny, 9 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014 Białystok, Anna Krentowska

  "The relationship between pulse pressure and atherosclerotic process in various arteries in coronary artery disease patients.", Mateusz Puchalski, Izabela Płońska, Bartosz Król, Emilia Sawicka, 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018, Mateusz Puchalski

  “Wpływ palenia papierosów na 5-letnie rokowanie po zawale mięśnia sercowego”, Szymon Pogorzelski, Emilia Sawicka, Emilia Łoszewska, I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego we Wrocławiu, 05.04.2014, Wrocław, Szymon Pogorzelski

  „Identyfikacja in silico SNP i powiązanych z nimi microRNA, wpływających na występowanie chorób sercowo-naczyniowych”; Marcin Jakub Kamiński, Magdalena Kamińska, Iwona Skorupa, Remigiusz Kazimierczyk, Włodzimierz J . Musiał, Karol A. Kamiński; Konkurs Redaktor Naczelnej na najlepszą studencką pracę oryginalną Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej; 04.03.2013

  ” Be a woman… with myocardial infarction-gender and clinical characteristics of patients with acute myocardial infarction”; Kamil Karpowicz; 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 12-13.04.2013, Białystok

  ” Assesing predicted miRNA-SNP-CVD interactions using publically available bioinformatic tools”; Marcin Jakub Kamiński, Magdalena Kamińska, Remigiusz Kazimierczyk, Iwona Skorupa; 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; 12-13.04.2013, Białystok