Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła-Hojna

   

  Opiekunowie Koła:

   

  mgr Anna Kraszewska

  dr n. med. Diana Moskal

  dr n. med. Anna Łobaczuk-Sitnik

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Monika WojtkowskaLogopedia z Fonoaudiologią II rok II stopnia

  e-mail: monika.wojtkowska@onet.pl

  tel.: 884298208

   

  Profil prac naukowych:

   

  Zaburzenia jakości głosu, mowy i słuchu. Diagnoza i terapia zaburzeń jakości głosu, mowy i słuchu.

   

  Praca praktyczna:

   

  Zaburzenia jakości głosu, mowy i słuchu - profilaktyka, diagnoza, terapia.

   

  Dodatkowa działalność:

   

  1. Udział w projekcie realizowanym przez WNoZ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Uniwersytet Zdrowego Seniora” (3.12.2019r., 10.12.2019r.).

  2. Organizacja i przeprowadzenie „Warsztatów Emisji Głosu” wśród członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Białystok-Eindhoven w ramach Europejskiego Dnia Logopedy (6.03.2020r.).

  3. Udział w projekcie realizowanym przez WNoZ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Uniwersytet Zdrowego Seniora”, 8.12.2020r. 

  4. Europejski Dzień Logopedy 6.03.2021r. – organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w ramach profilaktyki logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy „Bajkolandii” – bajek logopedycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

  5. Europejski Dzień Logopedy 6.03.2021r. – organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie Quizu „Głos – słuch – mowa”

   

   

  Lista członków:

   

  1. Wiktoria Kowalczuk – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia I stopnia

  2. Sandra Wojno – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia I stopnia

  3. Karolina Solarska – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia I stopnia

  4. Julia Porowska – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia I stopnia

  5. Weronika Wójcik – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  6. Marta Mateńko – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  7. Paulina Putkowska – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  8. Gabriela Żoch – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  9. Patrycja Żebrowska – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  10. Aneta Szczepańska – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  11. Alicja Kaczyńska – Logopedia z Fonoaudiologią rok III studia I stopnia

  12. Joanna Raczkowska – Logopedia z Fonoaudiologią rok I studia II stopnia

  13. Magdalena Leończak – Logopedia z Fonoaudiologią rok I studia II stopnia

  14. Monika Wojtkowska – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia II stopnia

  15. Patrycja Nowak – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia II stopnia

  16. Emilia Miastkowska – Logopedia z Fonoaudiologią rok II studia II stopnia

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach