Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – metody terapii” Monika Wojtkowska, wyróżnienie za prezentację pracy: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 23 – 26 maj 2019r. – Monika Wojtkowsk
  2. Ankyloglosja – konsekwencje, leczenie chirurgiczne, postępowanie terapeutyczne; Wysocka Helena, Rosa Anna Beata; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Białystok, 24.04.2021r.; Wysocka Helena
  3. Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u noworodków i niemowląt; Nowak Patrycja Michalina, Miastkowska Emilia Anna; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Białystok, 24.04.2021r.; Nowak Patrycja Michalina 
  4. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu; Wojtkowska Monika, Kośnik Magdalena; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Białystok, 24.04.2021r.; Wojtkowska Monika
  5. Karmienie terapeutyczne po laryngektomii całkowitej; Niemyjska Dominika; II Studencka Konferencja Logopedyczna "Głośno o laryngektomii"; Warszawa, 20.02.2021r.; Niemyjska Dominika

   

  Nagrody:

  II miejsce SKN przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB w kategorii Nauki o Zdrowiu w Rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB 2019/2020

  Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u noworodków i niemowląt; Nowak Patrycja Michalina, Miastkowska Emilia Anna; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Białystok, 24.04.2021r.; Nowak Patrycja Michalina, Miastkowska Emilia Anna