Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 10.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  „Mózgowe porażenie dziecięce - współczesne doniesienia i zestawienie metod leczniczych”; Czorniej Klaudia; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, Imię i nazwisko osoby wygłaszającego pracę: Klaudia Czorniej

  „Postawa prawidłowa a wadliwa - wpływ postawy ciała na progresję wad w obrębie klatki piersiowej”; Czorniej Klaudia; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, Imię i nazwisko osoby wygłaszającego pracę: Klaudia Czorniej

  „Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego - analiza choroby i współczesnych metod leczenia”; Czorniej Klaudia; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, Imię i nazwisko osoby wygłaszającego pracę: Klaudia Czorniej

  „Skolioza - najnowsze doniesienia oraz współczesne metody leczenia nieoperacyjnego”; Czorniej Klaudia; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, Imię i nazwisko osoby wygłaszającego pracę: Klaudia Czorniej

  „Fentanyl w znieczuleniu zewnątrzoponowym kobiet rodzących - przegląd badań”; Guzewicz Patrycja, Malinowska Magdalena, Perkowska Ewa; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok,

  „Kompleksowa rehabilitacja dzieci z chorobą Scheuermanna”; Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta, Malinowska Magdalena; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok,

  „Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaparciach”; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok,

  „TMD u kobiet w ciąży - przegląd literatury”; Malinowska Magdalena, Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna ; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok

  „Wpływ wysiłku fizycznego na bóle miesiączkowe i PMS u studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”; Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena, Guzewicz Patrycja ; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok

  „Objawy otologiczne u pacjentów z TDM - przegląd literatury”; Malinowska Magdalena, Piruta Joanna; VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia; 2021.04.24, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL : Lublin,

  „Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży”; Piruta Joanna, Malinowska Magdalena; VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia; 2021.04.24, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL : Lublin,

  „Rola fizjoterapii w osteoporozie”; Ostaszewska Patrycja, Piruta Joanna; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok

  „Rola rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów” Piruta Joanna, Ostaszewska Patrycja; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok,

  „Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu ręki reumatoidalnej w przebiegu RZS - studium przypadku”; Piruta Joanna; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; 2021.04.24, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB : Białystok, Polska,

  „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży - profilaktyka i metody leczenia nieoperacyjnego”; Ostaszewska Patrycja, Piruta Joanna; Nature Polish Scientific Conference: Nature 2021; 2021.06.12, Stowarzyszenie Młodych Naukowców : Lublin, Polska,

  „Wpływ stylu życia na zdrowie człowieka”; Piruta Joanna, Ostaszewska Patrycja; Nature Polish Scientific Conference: Nature 2021; 2021.06.12, Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lublin, Polska,

  "Postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych" Magdalena Malinowska, Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s.75-86, Lublin 2020, Magdalena Malinowska

  "Fizjoterapia w wulwodynii" Marta Mościcka, Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 7-16, Lublin 2020, Marta Mościcka

  "Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołem mięśnia gruszkowatego" Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Marta Mościcka, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 30-39, Lublin 2020, Katarzyna Pankowska

  "Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette'a"; Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Katarzyna Pankowska

  "Rola stretchingu w fizjoterapii.; Malinowska Magdalena, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta"; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Malinowska Magdalena

  "Wpływ muzykoterapii na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona"; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena.; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Mościcka Marta