Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pracownicy niebędący nauczycielami.