Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking 2013/2014.
 • Ostatnia zmiana 08.03.2015 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Ranking 2013/2014

   

  Kolejność SKN na liście jest przypadkowa

   

   

  CHOROBY WEWNĘTRZNE

  Studenckie Koło Naukowe Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy 

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

   

  INTERDYSCYPLINARNA

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Perinatologii i Położnictwa

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Lekarskiej

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

  Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

  Studenckie Koło Nanukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej

  Studenckie Koło Naukowe ,,Rentgen" przy Zakładzie Radiologii

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystki i Informatyki Medycznej

   

  PEDIATRIA

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Dziecięcej 

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii 

  Studenckie koło naukowe dzieci i młodzieży przy Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej 

   

  NAUKI PODSTAWOWE

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakladzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Histologii i Embriologii

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Histologii i Cytofizjologii

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej

   

  STOMATOLOGIA

  Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Biochemii Stomatologicznej przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej 

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

  Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii 

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Społecznej i Profilaktyki

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji

  Implantologiczno -Periodontologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej 

   

  FARMACJA I MEDYCYNA LABORATORYJNA

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej

  Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii 

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Medycznej

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej

  Mikrobiologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

   

  NAUKI O ZDROWIU

  Studenckie Koło Naukowe Tropik przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej 

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

  Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

  Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

  Studenckie Koło Naukowe "Radioaktywni" przy Zakładzie Radiologii