Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komisja Wyborcza Samorządu Studentów.