Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Listy kandydatów do Kolegium Elektorów i Senatu.