Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zgłoszenie kandydata na członka Kolegium Elektorów UMB.