Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zgłoszenie kandydata na członka Senatu UMB.