Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Roboty zagospodarowania terenu 2011 - budowa sieci ciepłowniczej na terenie inwestycji.
  • Roboty zagospodarowania terenu 2011 - budowa sieci ciepłowniczej na terenie inwestycji.
  • Ostatnia zmiana 01.03.2015 przez Administrator UMB

    Roboty zagospodarowania terenu 2011 - budowa sieci ciepłowniczej na terenie inwestycji