Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Uzasadnienie realizacji projektu.
 • Uzasadnienie realizacji projektu.
 • Ostatnia zmiana 10.03.2017 przez Administrator UMB

  Uzasadnienie realizacji projektu

  Dane statystyczne GUS dotyczące województwa podlaskiego:

  • gęstość zaludnienia w województwie podlaskim jest dwukrotnie mniejsza niż średnia dla Polski (60 osób/km²), a tylko dwa miasta województwa liczą ponad 65 tys. mieszkańców;
  • na 10 tys. ludności województwa podlaskiego przypada tylko 23 lekarzy i 49 pielęgniarek, średnio w Polsce:  lekarzy - 33, pielęgniarek -  70;

   

  Dane dotyczące Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego:

  • powierzchnia USK mieści obecnie prawie 30% więcej łóżek niż w czasie oddania szpitala do użytku (1964 r.). Zdecydowaną większość sal szpitalnych stanowią sale 7-9 łóżkowe bez sanitariatów;
  • zaburzony został układ komunikacyjny szpitala; 
  • szczególnie dotkliwy jest brak odpowiedniej liczby łóżek intensywnej opieki medycznej. W USK było początkowo 10 łóżek, potem przybyło 8, osiągając  wskaźnik  2,1%;
  • Wieloprofilowość USK w Białymstoku i lokalne uwarunkowania powodują, że SOR obsługuje średnio 6600 pacjentów miesięcznie.

   

  Dane dotyczące Inwestora – Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

  • Statut szpitala daje możliwość uczestnictwa w realizacji programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty;
  • Na terenie szpitala codziennie znajduje się do 1000  studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa, fizjoterapii, i innych kierunków kształcenia  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
  • Niezwykle dotkliwy okazał się brak w klinikach wydzielonych pomieszczeń dydaktycznych, jak też bazy i wyposażenia do działalności badawczej;
  • 1 miejsce w Rankingu Efektywność naukowa na 50 uczelni ocenianych -
  • 2 miejsce w Rankingu Uczelni Medycznych (w ubiegłym roku - 4 miejsce),
  • w 2011 otrzymaliśmy dwie nagrody:  Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej oraz „Kuźnia Kadr”