• Ostatnia zmiana 22.03.2017 przez PTSS Białsytok

  Zarząd

  Zarząd PTSS Białystok 2016/2017:

  Prezes:
  - Piotr Brzezik

  Wiceprezes: 
  - Emilia Guzek

  Sekretarz:
  - Klaudia Siara

  Skarbnik:
  - Natalia Drewniak

  Regionalny Koordynator Wymian:
  - Katarzyna Górska

  Z-ca Regionalnego Koordynatora Wymian:
  - Alicja Bilska

  Koordynator akcji profilaktycznych:
  - Agnieszka Zielinko

  Z-ca k. akcji profilaktycznych:
  - Julia Urban

  Koordynator ds. promocji:
  - Kacper Gałan

  Koordynator ds. szkoleń:
  - Maja Jeziorkowska

  Z-ca koordynatora ds. szkoleń:
  - Maciej Kopiński

  Członek:
  - Anna Laszewska