• Ostatnia zmiana 05.11.2017 przez PTSS Białsytok

  Zarząd

  Zarząd PTSS Białystok 2017/18:

  Prezes: Emilia Guzek

  Wiceprezes: Kacper Gałan

  Sekretarz: Julia Urban

  Skarbnik: Bartek Rusztyn

  Koordynator ds. Szkoleń: Maciej Kopiński

  Z-ca koordynatora ds. Szkoleń: Natalia Drewniak

  Koordynator akcji profilaktycznych: Izabela Sokołowska

  Z-ca koordynatora akcji profilaktycznych: Kinga Popielarczyk

  Z-ca koordynatora akcji profilaktycznych: Asia Strzała

  Z-ca koordynatora akcji profilaktycznych: Dorota Baryła

  Koordynator ds. Promocji i social media: Katarzyna Alencewicz

  Z-ca koordynatora ds. Promocji i social media: Angelika Demiańczuk

  Regionalny Koordynator Wymian: Alicja Bilska

  Z-ca Regionalnego Koordynatora Wymian: Bartosz Jechanowski

  Koordynator ds. Współpracy z organizacjami zewnętrznymi: Agnieszka Zielinko

  Z-ca koordynatora ds. Współpracy z organizacjami zewnętrznymi: Marlena Gawron