• Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez PTSS Białsytok

  Zarząd

  Zarząd PTSS Białystok 2018/19:

   

  Prezes: Maciej Kopiński - 502381129 - maciej.kopinski19@gmail.com

  Wiceprezes: Julia Urban - 531699200 - julia.urban95@gmail.com

  Sekretarz: Bartłomiej Rusztyn - 607341802 - bartek.rusztyn@gmail.com

   

  Skarbnik

  Izabela Sokołowska - izabela_sokolowska@tlen.pl 

   

  Dział szkoleń

  Koordynator ds. Szkoleń: Klaudia Suchecka - sucheckaklaudia@onet.pl

  Z-ca koordynatora ds. Szkoleń: Patrycja Korycka - patrycja.korycka1103@gmail.com

   

  Dział akcji profilaktycznych

  Koordynator akcji profilaktycznych: Damian Górka - damian.gorka96@gmail.com

  Z-ca koordynatora akcji profilaktycznych: Aleksandra Urban - aleksandraurban97@gmail.com

  Z-ca koordynatora akcji profilaktycznych: Magdalena Starańczak - magdalena.staranczak@wp.pl

  Z-ca koordynatora akcji profilaktycznych: Mikołaj Winiarczyk - mikolaj.winiarczyk@gmail.com

   

  Dział promocji social media

  Koordynator ds. promocji i social media: Marlena Gawron - m.gawron94@gmail.com

  Z-ca koordynatora ds. promocji i social media: Aneta Glinka - anetaglinka7@gmail.com

   

  Dział współpracy z organizacjami zewnętrznymi

  Koordynator ds. współpracy z organizacjami zewnętrznymi: Karolina Klimik -  karolina.klimik95@onet.pl

   

  Dział wymian studenckich

  Regionalny koordynator wymian: Milena Kuliś - m.kulis96@gmail.com