Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. dr Jolanta Koszelew.
  • Ostatnia zmiana 25.09.2019 przez Administrator UMB

    dr Jolanta Koszelew

    Dr Jolanta Koszelew – nauczyciel akademicki, broker innowacji, pierwszy Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (2011-2013), wice-Prezes Fundacji Technotalenty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transferu technologii, zarządzania i innowacyjnych projektów badawczych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej - prowadzi zajęcia z zakresu informatyki oraz przedsiębiorczości i realizacji badań naukowych. Jest doktorem nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka oraz absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, uczestniczyła w programie Top 500 Innovators w Stanford University oraz Singularity University w Mountain View, Kalifornia, USA. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w programie SME Instrument Horyzont 2020 oraz brokerem innowacji w ramach programu „Brokerzy Innowacji” realizowanego przez MNiSW, w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników projektów B+R na Politechnice Białostockiej. Pełniła funkcja Prodziekana ds Studenckich i Dydaktyki na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Dzięki Jej wsparciu i zaangażowaniu powstało Laboratorium Obrazowania Molekularnego (Bio-skaner PET/MR) wykorzystywane przez UMB do prac badawczych oraz projekt MOBIT stworzenia referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej. Od 2017 r. Fundacja Technotalenty organizuje wspólnie z UMB  konkurs w ramach kategorii Technotalent UMB wspierając rozwój utalentowanych studentów i absolwentów uczelni.