Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. prof. dr hab. Irina Kowalska.
  • Ostatnia zmiana 25.09.2019 przez Administrator UMB

    prof. dr hab. Irina Kowalska

     

    Prof. dr hab. Irina Kowalska - jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcję kierownika. Głównym kierunkiem pracy naukowej  jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 90 prac oryginalnych ( indeks Hirsha-25). Za osiągnięcia naukowe była 8-krotnie nagradzana zespołową nagrodą Ministra Zdrowia, otrzymała również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz wielokrotnie nagrody zespołowe Jego Magnificencji Rektora UMB.  W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej,  programu  Erasmus+, w ramach którego studenci wszystkich kierunków studiów UMB mogą realizować część programu studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich. Była członkiem zespołu organizującego wydział anglojęzyczny w uczelni. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie (2012-2016) funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2016 roku została ponownie wybrana do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego. Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2015-2019 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Nagród; jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów  ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.