Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. prof. dr hab. Sławomir Terlikowski.
  • Ostatnia zmiana 25.09.2019 przez Administrator UMB

    prof. dr hab. Sławomir Terlikowski

    Prof. dr hab. Sławomir Terlikowski - absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Profesor nauk medycznych. Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii. Kierownik Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2007-). Autor i współautor ponad 240 opublikowanych prac naukowych. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMB za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Laureat Zespołowej Nagrody Naukowej Ministra Zdrowia (2011). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2008) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010). Promotor 12 przewodów doktorskich oraz licznych prac magisterskich i licencjackich. Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia UMB (2006-2008). Prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (2008-2012). Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (2012-2020).