Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. prof. dr hab. Wojciech Miltyk.
  • Ostatnia zmiana 25.09.2019 przez Administrator UMB

    prof. dr hab. Wojciech Miltyk

    Prof. dr hab. Wojciech Miltyk - absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku. Odbył staże naukowe w USA: na Wydziale Żywienia w Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill i w Narodowym Instytucie Raka we Frederick. Jego dorobek naukowy obejmuje prace z zakresu poszukiwania molekularnych mechanizmów zaburzeń regulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu różnych chorób, identyfikacji punktów uchwytu potencjalnej farmakoterapii oraz oceny molekularnych mechanizmów działania leków (indeks Hirscha 17, liczba cytowań ok. 1100). Uzyskał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia, szereg nagród J.M. Rektora UMB, jak również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za rozprawę habilitacyjną w kategorii prac o tematyce szczególnie ważnej dla nauk farmaceutycznych. Prof. W. Miltyk jest promotorem w 7 przewodach doktorskich oraz opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich. Za działalność na rzecz środowiska Farmaceutycznego uzyskał Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz nadany przez Naczelna Radę Aptekarską Medal im. Bronisława Koskowskiego. Od roku 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W roku 2017 został wybrany na przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych KRAUM.