Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking 2014/2015.
 • Ostatnia zmiana 08.05.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Ranking 2014/2015

   

   

  Kategoria Nauki o Zdrowiu:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

  2. Studenckie Koło Naukowe „Radioaktywni” przy Zakładzie Radiologii

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technologii i Towaroznawstwa Żywności


   

  Kategoria Farmacja i Medycyna Laboratoryjna:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej


   

  Kategoria Interdyscyplinarna:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Perinatologii i Położnictwa

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji


   

  Kategoria Choroby Wewnętrzne: 

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych

   

  Kategoria Chirurgia: 

   

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej


  2. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji


   

  Kategoria Pediatria: 

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej


  3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej
   

  Kategoria Nauki Podstawowe:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Histologii i Embriologii

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii

   

  Kategoria Stomatologia

  1. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Biochemii Stomatologicznej przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Społecznej i Profilaktyki

   

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

   

  Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!