Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian - Piotrowska

   

  Opiekunowie Koła:

   

  Dr. n. med Michalina Krzyżak

   

  Przewodniczący Koła:

  Julia Rutkowska, Zdrowie Publiczne, II rok, I stopień

  e-mail: jul.rut@wp.pl

  tel.: 607113571

   

  Profil prac naukowych:

   

  Epidemiologia chorób cywilizacyjnych.

  Epidemiologia i profilaktyka chorób nowotworowych.

  Ocena stanu zdrowia populacji, ze szczególnym uwzględnieniem populacji pracującej.

  Ocena determinant umieralności przedwczesnej w populacji polskiej.

   

  Praca praktyczna:

   

  Planowanie oraz realizacja programów edukacji zdrowotnej kierowanych do dzieci i młodzieży.

  Program edukacji zdrowotnej dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych „O KAŻDEJ PORZE KLESZCZ UKŁUĆ CIĘ MOŻE” Studenci kierunku Zdrowie Publiczne działający w Studenckim Kole Naukowym Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Zdrowia Publicznego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowie Publiczne i Polskim Towarzystwem Higienicznym opracowali program edukacji zdrowotnej dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych „O KAŻDEJ PORZE KLESZCZ UKŁUĆ CIĘ MOŻE”. https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-higieny-i-epidemiologii/kolo_naukowe/programy_promocji_zdrowia_i_edukacji_zdrowotnej

   

  Lista członków:

   

  Julia Rutkowska, Zdrowie Publiczne, II rok, I stopień

  Zuzanna Chrzanowska, Zdrowie Publiczne, II rok, I stopień

  Oliwia Czarkowska, Zdrowie Publiczne, II rok, I stopień

  Monika Surowiec, Zdrowie Publiczne, II rok, I stopień

  Adrianna Baran, Zdrowie Publiczne, I rok, II stopień

  Katarzyna Kuźma, Zdrowie Publiczne, I rok, II stopień

   

  Prace wygłoszone na konfernecjach

   

  Publikacje