Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Case report of adenocarcinoma endometrioides arising from endometriosis in the cesarean section scar.; Sosnowska Gabriela, LXXI International scientific and practical conference for students and young scientists “Topical problems of modern medicine anf pharmacy 2017”, 17-19.04.2017Mińsk, Gabriela Sosnowska

  2. New component in the pathomechanism of preeclampsia: the importance of sphingolipids blood concentration analysed by mass spectometry, Agnieszka Kaczyńska, Karol Charkiewicz, Daniela Wójcik, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Bialystok, Agnieszka Kaczyńska

  3. Macica Couvelaire’a w przebiegu przedwczesnego odklejenia sie łożyska – przypadek kliniczny, Sosnowska Gabriela; V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych „Ginekologia i Położnictwo – wyzwania w codziennej pracy lekarza”, 8-9.04.2017 Warszawa, Gabriela Sosnowska

  4. „Electrohisterographic signals can predict the onset of preterm delivery in patients with thretend preterm labor” Magdalena Zaremba, Marta Borowska     Riga Stradins University International Student Conference „Health and Social Sciences” 2016 16.03.2016r. Magdalena Zaremba

  5. ”A prediction the onset of delivery by electrohisterography in extreme preterm labor befor 28th week of pregnancy”  Magdalena Zaremba, Marta Borowska, Paweł Kuć; 11TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; 5-7 Maj 2016; Magdalena Zaremba

  6. „Novel protein biomarkers in preeclampsia-a protein macroaaray”Anna Cepowicz,Daniela Wójcik, Karol Charkiewicz; 12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists; 12-15 Maj 2016, Anna Cepowicz

  7. "Serum chemokines profiling of patients with preterm labor without preterm premature rupture of membranes", autorzy : Daniela Wójcik, Aleksandra Gierczyk, Magdalena Zaremba, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok, 25.04.2014r., osoba wygłaszająca pracę : Daniela Wójcik

   

   

  Nagrody za prace:

  1. Case report of adenocarcinoma endometrioides arising from endometriosis in the cesarean section scar.; Sosnowska Gabriela, LXXI International scientific and practical conference for students and young scientists “Topical problems of modern medicine anf pharmacy 2017”, 17-19.04.2017Mińsk, Gabriela Sosnowska

  2. New component in the pathomechanism of preeclampsia: the importance of sphingolipids blood concentration analysed by mass spectometry, Agnieszka Kaczyńska, Karol Charkiewicz, Daniela Wójcik, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017, Bialystok, Agnieszka Kaczyńska

  3. Macica Couvelaire’a w przebiegu przedwczesnego odklejenia sie łożyska – przypadek kliniczny, Sosnowska Gabriela, V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych „Ginekologia i Położnictwo – wyzwania w codziennej pracy lekarza”, 8-9.04.2017, Warszawa, Gabriela Sosnowska

  4. 11TH Bialystok International Medical Congress 5-7 Maj 2016 ”A prediction the onset of delivery by electrohisterography in extreme preterm labor befor 28th week of pregnancy” autorzy: Magdalena Zaremba, Marta Borowska; osoba prezentująca: Magdalena Zaremba

  5. "Serum chemokines profiling of patients with preterm labor without preterm premature rupture of membranes", autorzy : Daniela Wójcik, Aleksandra Gierczyk, Magdalena Zaremba, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok, 25.04.2014r., osoba wygłaszająca pracę : Daniela Wójcik