Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
  • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    Publikacje:

    1. „Wpływ progesteronu i octanu ulipristalu na wzrost i rozwój mięśniaków macicy.”; Gabriela Sokołowska, Donata Ponikwicka– Tyszko, Maria Sztachelska, Sławomir Wołczyński; Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Choroby nowotworowe;  s. 99-104; Sierpień 2017; MNiSW = 5 pkt