Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. “Proinflammatory and anti-inflammatory mediators: potential effectors of ulipristal acetate in uterine leiomyomas”; Gabriela Sokołowska, Donata Ponikwicka – Tyszko, Maria Sztachelska, Sławomir Wołczyński; 4th Conference of Young Research in Life Science; Paris, 15-17.05.2017r.

  2. “Cytokines and their receptors: significance in molecular mechanism of ulipristal acetate action in leiomyomas”;   Gabriela Sokołowska; Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research IV; Warsaw, 09-10.06.2017r.; Gabriela Sokołowska

  3. “Molecular mechanism of ulipristal acetate action in leiomyoma regression and its effect on transforming growth factor-β signaling pathway.”; Gabriela Sokołowska, Donata Ponikwicka – Tyszko, Maria Sztachelska, Sławomir Wołczyński; 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists; Warszawa, 11-14.05.2017r.; Gabriela Sokołowska

  4. “The effect of ulipristal acetate on gene expression level of cytokines, growth factors and their receptors in leiomyoma cells.”; Gabriela Sokołowska, Donata Ponikwicka – Tyszko, Maria Sztachelska; 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientists; Białystok, 20-22.04.2017r.; Gabriela Sokołowska

  5. „Wpływ octanu uliprystalu na wzrost komórek mięśniaków macicy i komórek mięśni gładkich myometrium oraz na ekspresję genów czynników wzrostu z rodziny TGF-β.”; Gabriela Sokołowska, Donata Ponikwicka – Tyszko, Maria Sztachelska, Sławomir Wołczyński; V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowe Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój; Będlewo, 23-24.02.2017r.; Gabriela Sokołowska

  6. "Ocena ekspozycji ciężarnych i płodów na ksenobiotyki", Ogólnopolska Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych "Wschodząca Diagnostyka", 5-6.04.2014, Białystok, Magdalena Maciaszek

  7. "Xenoestrogen influence on fetal development", The 14th International Congress of Young Medical Scientists, 9-10.05.2014, Poznań, Izabela Popławska-Taborda

   

            

  Nagrody:

  1. I MIEJSCE „Cytokines and their receptors: significance in molecular mechanism of ulipristal acetate action in leiomyomas”; Gabriela Sokołowska; Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research IV; 09-10.06.2017, Warszawa; Gabriela Sokołowska

  2. I MIEJSCE “The effect of ulipristal acetate on gene expression level of cytokines, growth factors in leiomyoma cells”; Gabriela Sokołowska, Donata Ponikwicka-Tyszko, Maria Sztachelska, Sławomir Wołczyński; 12th Bialystok Medical Congress for Young Scientists; 20-22nd April 2017, Bialystok; Gabriela Sokołowska