Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. "The role of BMI in prediction of some inclusion and outcome data of ICU patients -a retrospective study" Dominik Andrzej Panasiuk, Aleksander Turczynowicz, Kacper Luchowski, Karolina Niedzielska, 16th International and 58th Polish Conference Juvenes Pro Medicina, Łódź 15-16 maja 2020, osoba prezentująca: Dominik Andrzej Panasiuk
  2. "Impact of cardiac surgery on patients' cognitive functions in the perioperative period" Aleksander Turczynowicz, Kacper Luchowski, Dominik Andrzej Panasiuk, 20th International Congress of Young Medical Sciencists, Poznań 28-30 maja 2020, osoba prezentująca: Aleksander Turczynowicz
  3. "Are supraglottic airway devices effective in prehospital airway management?", Turczynowicz A., Panasiuk Dominik Andrzej, Luchowski K., Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena, Ładny Jerzy, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok 2019.05.17-18, osoba prezentująca: Aleksander Turczynowicz
  4. "Does rocuronium affect serum tryptase concentration during general volatile anaesthesia?", Pawlukianiec Cezary, Niechoda Agata, Panasiuk Dominik Andrzej, Korolkiewicz Paula, Tałałaj E., Kościuczuk Urszula, Siemiątkowski Andrzej, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok 2019.05.17-18, osoba prezentująca: Cezary Pawlukianiec
  5. "Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1 as an interesting prognostic marker in sepsis", Panasiuk Dominik Andrzej, Pawlukianiec Cezary, Tałałaj E., Korolkiewicz Paula, Niechoda Agata, Jedynak Monika, Kościuczuk Urszula, Siemiątkowski Andrzej, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok 2019.05.17-18, osoba prezentująca: Dominik Andrzej Panasiuk
  6. "Tracheal intubation without neuromuscular blocking agents administration-aneasthesiological consideration.", Korolkiewicz Paula, Panasiuk Dominik Andrzej, Niechoda Agata, Pawlukianiec Cezary, Tałałaj E., Kościuczuk Urszula, Siemiątkowski Andrzej, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok 2019.05.17-18, osoba prezentująca: Paula Korolkiewicz
  7. "V-POSSUM and E-PASS scores in predicting the risk of acute kidney injury in patients after elective aortic aneurysm surgery in anaesthesiological estimation.", Niechoda Agata, Pawlukianiec Cezary, Panasiuk Dominik Andrzej, Korolkiewicz Paula, Tałałaj E., Kościuczuk Urszula, Siemiątkowski Andrzej, Jabłonowska Agnieszka, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok 2019.05.17-18, osoba prezentująca: Agata Niechoda
  8. "Rehabilitacja dziecka poniżej trzeciego roku życia w trakcie domowej inwazyjnej wentylacji mechanicznej z powodu złożonej wady serca. Opis przypadku.", Tałałaj Ewa, Panasiuk Dominik Andrzej, Pawlukianiec Cezary, Kościuczuk Urszula, Jakubów Piotr, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne w medycynie paliatywnej". Białystok, 30 marca 2019 r, osoba prezentująca: Ewa Tałałaj
  9. "Zasady wdrażania nawodnienia dożylnego w aspekcie medycyny paliatywnej.", Panasiuk Dominik Andrzej, Bohdanowicz Anna, Tałałaj Ewa, Turczynowicz Aleksander, Jakubów Piotr, Kościuczuk Urszula, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne w medycynie paliatywnej". Białystok, 30 marca 2019 r., osoba prezentująca: Dominik Andrzej Panasiuk
  10. "Pacjent z chorobą nowotworową w oddziale intensywnej terapii - opis przypadku.", Bohdanowicz Anna, Pawlukianiec Cezary, Panasiuk Dominik Andrzej, Tałałaj Ewa, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych - aspekty medyczne i prawne", Białystok, 15 grudnia 2018, osoba prezentująca: Anna Bohdanowicz
  11. "Przewlekła niewydolność oddechowa w przebiegu zaawansowanej choroby obturacyjnej płuc - opis przypadku.", Tałałaj Ewa, Panasiuk Dominik Andrzej, Kościuczuk Urszula, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych - aspekty medyczne i prawne", Białystok, 15 grudnia 2018, osoba prezentująca: Ewa Tałałaj
  12. "Rehabilitacja dziecka poniżej trzeciego roku życia w trakcie domowej inwazyjnej wentylacji mechanicznej z powodu złożonej wady serca. Opis przypadku.", Tałałaj Ewa, Panasiuk Dominik Andrzej, Pawlukianiec Cezary, Kościuczuk Urszula, Jakubów Piotr, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych - aspekty medyczne i prawne", Białystok, 15 grudnia 2018, osoba prezentująca: Ewa Tałałaj
  13. "Use of neuromuscular blocking agent in general anesthesia to bariatric surgery." Ewa Rozenbajgier, Patryk Gugnacki, Agnieszka Mijalska, 55th Polish and 13th International Juvenes Pro Medicina Conference, 19-20.05. 2017, Łódź, osoba prezentująca: Ewa Rozenbajgier

   

  Nagrody: 

  1. "Impact of cardiac surgery on patients' cognitive functions in the perioperative period" Aleksander Turczynowicz, Kacper Luchowski, Dominik Andrzej Panasiuk, 20th International Congress of Young Medical Sciencists, Poznań 28-30 maja 2020, osoba prezentująca: Aleksander Turczynowicz 1 miejsce
  2. "Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1 as an interesting prognostic marker in sepsis.", Panasiuk Dominik Andrzej, Pawlukianiec Cezary, Tałałaj E., Korolkiewicz Paula, Niechoda Agata, Jedynak Monika, Kościuczuk Urszula, Siemiątkowski Andrzej, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18 maja 2019, sesja anestezjologii i medycyny ratunkowej, osoba wygłaszająca i nagrodzona: Dominik Andrzej Panasiuk (1 miejsce)
  3. "Zasady wdrażania nawodnienia dożylnego w aspekcie medycyny paliatywnej.", Panasiuk Dominik Andrzej, Bohdanowicz Anna, Tałałaj Ewa, Turczynowicz Aleksander, Jakubów Piotr, Kościuczuk Urszula, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne w medycynie paliatywnej". Białystok, 30 marca 2019 r, sesja studencka, osoba wygłaszająca i nagrodzona: Dominik Andrzej Panasiu (1 miejsce, nagroda Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej)
  4. "Does rocuronium affect serum tryptase concentration during general volatile anaesthesia?", Pawlukianiec Cezary, Niechoda Agata, Panasiuk Dominik Andrzej, Korolkiewicz Paula, Tałałaj E., Kościuczuk Urszula, Siemiątkowski Andrzej, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18 maja 2019, sesja anestezjologii i medycyny ratunkowej, osoba wygłaszająca i nagrodzona: Cezary Pawlukianiec (2 miejsce)