Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
  • Ostatnia zmiana 21.11.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Prace wygłoszone na konferencjach

     

    "Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w moczu chorych na otępienie", K. Wilczyńska,Z. Brzózka, S.Chojnowska, E. Rozenek, D. Zalewski, A. Kułak-Bejda, K. Simonienko, B. Galińska-Skok, B. Konarzewska, S>D> Szajda. XVII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne w Białowieży, 17-19.01.2019