Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

  Does climate change affect the chronobiological trends in the occurrence of acute coronary syndrome? Kuźma Łukasz, Kurasz Anna*, Niwińska Marta Maria, Zalewska-Adamiec Małgorzata, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Dobrzycki Sławomir. Archives of Medical Science, 2021, 9 pp, 10.04.2021 IF=3.318

  Atrial Fibrillation and Chronic Kidney Disease—A Risky Combination for Post-Contrast Acute Kidney Injury. Kuźma Łukasz, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Kurasz Anna*, Zalewska-Adamiec Małgorzata, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Dobrzycki Sławomir, Kwiatkowska Marlena, Małyszko Jolanta. Journal of Clinical Medicine, 2021 : 10, 18, 10 pp, Article ID 4140. 14.09.2021 IF=4.242

  Short-Term Effects of “Polish Smog” on Cardiovascular Mortality in the Green Lungs of Poland: A Case-Crossover Study with 4,500,000 Person-Years (PL-PARTICLES Study). Kuźma Łukasz, Kurasz Anna*, Dąbrowski Emil Julian*, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna. Atmosphere, 2021 : 12, 10, 12 pp, Article ID 1270. 29.09.2021 IF=2.686

  Atrial fibrillation is a predictor of nonobstructive coronary artery disease in elective angiography in old age: a cross-sectional study in Poland and Russia. Rogalska Ewelina, Kuźma Łukasz, Wojszel Beata Zyta, Kurasz Anna*, Napalkov Dmitry, Sokolova Anastasiya, Tomaszuk-Kazberuk Anna. Aging Clinical and Experimental Research, 2021, 9 pp. 11.06.2021 IF=3.636

  The 10-Year Study of the Impact of Particulate Matters on Mortality in Two Transit Cities in North-Eastern Poland (PL-PARTICLES). Kuźma Łukasz, Dąbrowski Emil Julian*, Kurasz Anna*, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Dobrzycki Sławomir. Journal of Clinical Medicine, 2020 : 9, 11, 12 pp, Article ID 3445. 27.10.2020 IF=4.242

  Autorzy: Kuźma Łukasz, Małyszko Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Niwińska Marta Maria, Kurasz Anna, Zalewska-Adamiec Małgorzata, Kożuch Marcin, Dobrzycki Sławomir. Tytuł oryginału: Impact of chronic kidney disease on long-term outcome of patients with valvular heart defects. Czasopismo: International Urology and Nephrology Szczegóły: 2020, 10 pp. Impact Factor: 1.843 Punktacja MNiSW: 70.000

  Autorzy: Kuźma Łukasz, Małyszko Jolanta, Kurasz Anna, Niwińska Marta Maria, Zalewska-Adamiec Małgorzata, Bachórzewska-Gajewska Anna, Dobrzycki Sławomir. Tytuł oryginału: Impact of renal function on patients with acute coronary syndromes: 15,593 patient-years study. Czasopismo: Renal Failure Szczegóły: 2020 : 42, 1, s. 881-889 Impact Factor: 1.985 Punktacja MNiSW: 40.000