Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Fizycznej.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Fizycznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Tomasz Rusak

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr hab. n. farm. Karol Kramkowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Dominika Jarmoc, lekarski VI rok
  e-mail: dominika.jarmoc@gmail.com

   

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania in vitro, in vivo, ex vivo oraz przyżyciowe nad przeciwzakrzepowymi, przeciwpłytkowymi i przeciwprzerzutowymi właściwościami leków, kandydatów na leki oraz nowymi substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.
  2. Skrining właściwości przeciwzakrzepowych i przeciwprzerzutowych wybranych surowców roślinnych.
  3. Nauka efektywnego przeszukiwania naukowych i specjalistycznych baz danych z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi informatycznych.
   

  Praca praktyczna:

   

  1. Badanie odpowiedzi płytek krwi i układu krzepnięcia: - badanie agregacji płytek krwi, - badanie adhezji płytek krwi do powierzchni pokrytych fibrynogenem/kolagenem, - badanie sekrecji z ziarnistości płytkowych, - tromboelastometria – monitorowanie kinetyki procesu krzepnięcia i stabilności utworzonego skrzepu, - dynamiczna generacja tromboksanu TxB2 - badanie szybkości obkurczania (kontrakcji) utworzonego skrzepu, - metody spektroskopowe (pomiar absorbancji światła, luminescencji, fosforescencji).
  2. Zakrzepica tętnicza (stymulowana prądem) i żylna (stymulowana stazą) u szczurów.
  3. Zakrzepica stymulowana laserowo lub chemicznie u myszy z przyżyciową wizualizacją konfokalną w czasie rzeczywistym.
  4. Metody angażujące myszy modyfikowane genetycznie pod kątem występowania chorób cywilizacyjnych, np. z wrodzoną hiperhomocysteinemią.
  5. Modele ultra-wczesnych procesów przerzutowania nowotworowego, angażujących płytki krwi i układ krzepnięcia, z wykorzystaniem przyżyciowej mikroskopii konfokalnej oraz mikroskopii elektronowej.

   

  Lista członków:

  1. Dominika Jarmoc, lekarski, VI rok
  2. Joanna Kirmuć, farmacja, IV rok
  3. Paweł Osiennik, farmacja, I rok
  4. Klaudia Sikorska, analityka medyczna, II rok
  5.Patryk Zalewski
  6. Weronika Zaręba, farmacja, II rok


  Prace wygłoszone na konferencjach: 
   

  Novel HNO donors - Piloty’s Acid derivatives and their influence on thrombosis, platelet activity and fibrinolysis. Dominika Jarmoc, Natalia Marcinczyk, Agnieszka Zakrzeska, Renata Smulik- Izydorczyk, Adam Sikora, Tomasz Rusak, and Karol Kramkowski. SfRBM & MCW REDOX BIOLOGY SYMPOSIUM13-14 may, 2021, presented virtually by Dominika Jarmoc