Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

   

  1. Wpływ aktywności prolidazy na procesy apoptozy/autofagii w komórkach MCF-7. Chalecka Magda, Zaręba Ilona, Kazberuk Adam, Miltyk Wojciech, Pałka Jerzy, Surażyński Arkadiusz. III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w Przemyśle od Cząsteczki do Produktu Gotowego", 6-7 kwietnia 2019 r. Poznań, Magda Chalecka.

  2. Wpływ osocza bogatopłytkowego (PRP) na procesy regeneracyjne w fibroblastah skóry ludzkie. Kossuth Andrzej, Ryszkiewicz Katarzyna, Kazberuk Adam, Surażyński Arkadiusz. III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w Przemyśle od Cząsteczki do Produktu Gotowego", 6-7 kwietnia 2019 r. Poznań, Andrzej Kossuth.

  3. Cannabinoids as potential tool to induce cancer cells death. Wyszyńska Diana, Kazberuk Adam, Chalecka Magda, Surażyński Arkadiusz. 5th International Conference of Cell Biology, 10-12.05.2019 r. Kraków, Diana Wyszyńska. 4. The influence of Ginsenoside Rb1 on wound healing process in cultured human skin fibroblasts and its molecular mechanism. Kazberuk Adam, Chalecka Magda, Wyszyńska Diana, Rytwińska Agata, Semeniuk Paula, Surażyński Arkadiusz. 5th International Conference of Cell Biology, 10-12.05.2019 r. Kraków, Diana Wyszyńska.

  Siemieniuk Mateusz; Prokop Izabela; Baszanowska S.D. Weronika; Lewoniewska S.D. Sylwia; Zaręba Renata (in.); Zaręba Ilona; Surażyński Arkadiusz; Rysiak Edyta,"Analiza skuteczności farmakoterapii stosowanej w zakrzepicy żył głębokich u pacjentów z POChP.", VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce'. Poznań, 22 listopada 2019., s. 19, Polskie streszczenie zjazdowe.

  - Siemieniuk Mateusz Kierdylewicz Rafał; Prokop Izabela; Baszanowska S.D. Weronika; Lewoniewska S.D. Sylwia; Zaręba Renata (in.); Zaręba Ilona; Surażyński Arkadiusz; Rysiak Edyta,"Farmakoekonomiczny aspekt leczenia ostrego epizodu zatorowości płucnej (PE) u pacjentów z POChP.", VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce'. Poznań, 22 listopada 2019., s. 21-22", Polskie streszczenie zjazdowe.

  - Kierdylewicz Rafał Prokop Izabela; Zaręba Renata (in.); Baszanowska S.D. Weronika; Baszanowska Hiacynta; Lewoniewska S.D. Sylwia; Rysiak Edyta; Zaręba Ilona,"Farmakoekonomiczny aspekt terapii choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z POChP., VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce'. Poznań, 22 listopada 2019., s. 21, Polskie streszczenie zjazdowe.

  - Baszanowska Hiacynta Zaręba Renata (in.); Baszanowska S.D. Weronika; Prokop Izabela; Lewoniewska S.D. Sylwia; Kierdylewicz Rafał; Rysiak Edyta; Zaręba Ilona,"Farmakoekonomiczny aspekt terapii pacjentów ze Zboru Świadków Jehowy.", VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce'. Poznań, 22 listopada 2019., s. 20, Polskie streszczenie zjazdowe.

  - Kierdylewicz Rafał; Prokop Izabela; Zaręba Renata (in.); Baszanowska S.D. Weronika; Lewoniewska S.D. Sylwia; Siemieniuk Mateusz; Zaręba Ilona; Rysiak Edyta,"Farmakoekonomiczny aspekt terapii zaburzeń depresyjnych u pacjentów z POChP.", VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce'. Poznań, 22 listopada 2019., s. 20-21, Polskie streszczenie zjazdowe. - Siemieniuk Mateusz

   

  Nagrody:

   

  Wpływ aktywności prolidazy na procesy apoptozy/autofagii w komórkach MCF-7. Magda Chalecka, Ilona Zaręba, Adam Kazberuk, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka, Arkadiusz Surażyński.
  III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w Przemyśle od Cząsteczki do Produktu Gotowego", 6-7 kwietnia 2019 r. Poznań, Magda Chalecka / Studencki Konkurs Prac Naukowych, 7 kwietnia 2019 r. Magda Chalecka

   

  Wpływ osocza bogatopłytkowego (PRP) na procesy regeneracyjne w fibroblastah skóry ludzkie. Andrzej Kossuth, Katarzyna Ryszkiewicz, Adam Kazberuk, Arkadiusz Surażyński.
  III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w Przemyśle od Cząsteczki do Produktu Gotowego", 6-7 kwietnia 2019 r. Poznań, Andrzej Kossuth / Studencki Konkurs Prac Naukowych, 7 kwietnia 2019 r. Andrzej Kossuth