Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Finansowanie wyjazdów.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Finansowanie wyjazdów

  Finansowane mogą być wyjazdy pracowników:

  - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelni przyjmującej od 2 dni do 2 miesięcy;

  - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych od 2 dni do 2 miesięcy.

   

  Z każdym pracownikiem / nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa. Wypłata stypendium na rzecz pracowników / nauczycieli akademickich oraz ryczałtu za koszty podróży nastąpi na warunkach i w wysokości ustalonej w umowie, zawartej pomiędzy pracownikiem / nauczycielem akademickim a UMB.

   

  Więcej informacji w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+:

  https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+