Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymagane dokumenty.
 • Ostatnia zmiana 19.06.2023 przez Administrator UMB

  Wymagane dokumenty

  Kwestionariusz kandydata

  Wniosek kandydata

  Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku (dyplom, prawo wykonywania zawodu itp.)

  Planowane pensum jednostki