Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nieujarzmiona przyroda.
 • Ostatnia zmiana 10.04.2021 przez Administrator UMB

  Nieujarzmiona przyroda

  Region Polski Północno-Wschodniej to również wspaniała i nieujarzmiona przyroda.

   

  • Narwiański Park Narodowy.Biebrzański Park Narodowy  - prawdziwy ptasi raj (ponad 270 gatunków ptaków), niekończące się starorzecza, rozlewiska, ostoja łosia, największy i najbardziej pierwotny w Europie Środkowej kompleks bagien i torfowisk. 
  • Narwiański Park Narodowy – unikatowy system wodny Narwi, płynącej wieloma łączącymi się i rozdzielającymi korytami, zwanej przez to „polską Amazonią”. Jest to także ostoja ptaków (203 gatunki) oraz skrzyżowanie wielu szlaków historycznych.
  • Podlaski Szlak Bociani – o długości 412 km, łączy cztery parki narodowe (Wigierski, Biebrzański, Narwiański, Białowieski). Sercem szlaku jest nadnarwiański dwór Pentowo,  który z uwagi na obecność każdego roku kilkudziesięciu bocianów (w 2003 roku – 71 ptaków), otrzymał tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej.
  • Puszcza Białowieska.Białowieski Park Narodowy – stanowi dziś ostatni w Europie zwarty kompleks leśny o charakterze pierwotnym. Jest jednym z najważniejszych skarbów przyrody na świecie. Od 1979 roku Puszcza figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Symbolem Puszczy jest żubr.
  • Śluza w Gorczycy.Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kompleks rozległych borów sosnowo-świerkowych, poprzecinany siecią rzek i leśnych strumyków, znany z sosny supraskiej (masztowej), wykorzystywanej od wieków do budowy masztów. W Puszczy żyje na wolności stado żubrów.
  • Augustowszczyzna – kraina jezior i lasów. Większość terenu zajmuje Puszcza Augustowska (największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni 114 000 ha) wraz z licznymi, malowniczymi jeziorami, takimi jak: Necko, Rospuda, Białe, Studzieniczne, Sajno, Serwy. Szczególną uwagę zwraca zabytek architektury wodnej – Kanał Augustowski, wybudowany w latach 1824 – 1839), stanowiący drogę wodną łączącą Biebrzę z Niemnem.