Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Ostatnia zmiana 17.09.2019 przez Erasmus

  Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

  Do jakich państw możesz wyjechać?
   

  Stypendysta Programu ERASMUS może wyjechać do następujących krajów:

  Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Belgia, Republika Czech, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia - była Republika Jugosławii.  

   

  Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA, z którymi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu prowadzenia zajęć dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).

  Wykaz bieżących umów międzyinstytucjonalnych

  Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin dydaktycznych w tygodniu.

  Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego – Indywidualny Program Nauczania. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć dydaktycznych oraz oczekiwane rezultaty.

  Kryteria kwalifikujące nauczycieli akademickich do wyjazdu w ramach programu Erasmus:

  a. nauczyciel akademicki musi być pracownikiem Uniwersytetu Medycznego Białymstoku.

  b. znajomość języka obcego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej,

  c. doświadczenie dydaktyczne.

   

  Pobyt indywidualnego nauczyciela akademickiego w uczelni przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września następnego roku.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad wyjazdów nauczycieli akademickich zawiera Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.