Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Finansowanie wyjazdów.
 • Finansowanie wyjazdów.
 • Ostatnia zmiana 05.10.2020 przez Erasmus

  Finansowanie wyjazdów

  Koszty pobytu nauczyciela akademickiego/pracownika w uczelni/instytucji przyjmującej zostaną częściowo sfinansowane z przyznanego Beneficjentom grantu pochodzącego z Programu Erasmus, którego wysokość ustala Uczelniana Komisja Programu Erasmus+ w oparciu o fundusze przyznane przez Narodową Agencję Programu Erasmus.

  Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

  Zobacz „Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS w roku akademickim 2020/2021”

  Wypłata stypendium na rzecz nauczyciela akademickiego lub pracownika Uczelni nastąpi na warunkach i w wysokości ustalonej w umowie, zawartej pomiędzy stypendystą a Uczelnią.