• Ostatnia zmiana 14.03.2019 przez Samorząd Studentów

  Komisje studenckie

   

  Parlament Studentów : 

  • Mateusz Wojciech Grochowski –  przewodniczący, e-mail: samorzad@umb.edu.pl
  • Katarzyna Konończuk –  wiceprzewodniczący
  • Agata Woroniecka –  sekretarz
  • Karolina Gładkowska
  • Patrycja Zapolska
  • Adrianna Zańko

   

  Studencka Komisja Wyborcza :

  • Agata Woroniecka –  przewodnicząca
  • Jakub Leszczyński
  • Patrycja Zapolska
  • Klaudia Wyszyńska


  Przedstawiciel Samorządu w Uczelnianej Komisji Wyborczej :

  • Katarzyna Konończuk


  Komisja do Spraw Dydaktyki i Wychowania :

  • Tomasz Kisiel


  Komisja ERASMUS:

  • Marta Pietrzykowska


  Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów : 

  • Mateusz Wojciech Grochowski
  • Agnieszka Senderowska 
  • Karolina Kuch


  Odwoławcza Komisja do Spraw Studentów : 

  • Marta Pietrzykowska
  • Marta Stącel
  • Adrianna Zańko


  Studencka Komisja Stypendialna (Wydział Lekarski) : 

  • Karolina Gładkowska – przewodnicząca
  • Mateusz Łukasiewicz - wiceprzewodniczący
  • Klaudia Wyszyńska - sekretarz
  • Ewa Kosowska - pracownik Działu Spraw Studenckich


  Studencka Komisja Stypendialna (Wydział Farmaceutyczny) : 

  • Karolina Kamińska – przewodnicząca
  • Agata Świderska - wiceprzewodnicząca
  • Daria Sztolsztejner - sekretarz
  • mgr Łucja Stalenczyk - pracownik Działu Spraw Studenckich


  Studencka Komisja Stypendialna (Wydział Nauk o Zdrowiu) : 

  • Patrycja Zapolska – przewodnicząca
  • Karolina Lewkowicz –  wiceprzewodnicząca
  • Aleksandra Kulik - sekretarz
  • mgr Łucja Stalenczyk - pracownik Działu Spraw Studenckich


  Odwoławcza Komisja Stypendialna I Instancji :

  • Konończuk Katarzyna–  przewodnicząca
  • Adrianna Zańko - wiceprzewodnicząca
  • Agnieszka Senderowska - sekretarz 
  • mgr Anna Nosal - Kierownik Działu Spraw Studenckich

   

  Odowławcza Komisja Stypendialna II Instancji:

  • Alan Tkaczuk - przewodniczący
  • Barbara Piłat - wiceprzewodnicząca
  • Artur Szumowski - sekretarz
  • mgr Marzena Bach - pracownik Działu Spraw Studenckich