Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Animacje SOU przesłane przez Grupę Roboczą SOU.