Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Deklaracja SOU.