• Ostatnia zmiana 25.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Opiekun Koła Naukowego:

   

  dr hab. Edyta Rysiak, dr n. farm. Izabela Prokop

   

  Przewodniczący:

   

  Mateusz Siemieniuk farmacja VI rok

  e-mail: matt.siema.1995@gmail.com

  tel.: 511422770

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Epidemiologia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i ich społeczny i ekonomiczny wymiar.
  2. Farmakoekonomika chorób przewlekłych:
  - POChP
  - astma
  - choroby układu krążenia
  - depresja i schorzenia psychiczne
  - schorzenia dermatologiczne skóry
  3. Farmakoepidemiologia chorób cywilizacyjnych
  4. Opieka farmaceutyczna
  5. Prawo medyczne
  6. Prawo farmaceutyczne
  7. Ustawodawstwo kosmetologiczne
  8. Badanie czynników regulujących aktywność enzymów i ekspresję białek przekaźnikowych uczestniczących w procesie apoptozy w komórkach prawidłowych oraz komórkach nowotworowych.

   

  Praca praktyczna:

   

  ♦ Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Leczenia Bólu, Poradnią Hospicyjną i Paliatywną.
  ♦ Współpraca z Centrum Medycyny Oddechowej.
  ♦ Współpraca ze Szpitalem Miejskim im. PCK.
  ♦ Współpraca z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy
  ♦ Współpraca ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
  ♦ Praca laboratoryjna:
  - prowadzenie hodowli komórkowych
  - oznaczanie aktywności enzymów
  - oznaczanie ekspresji białek metodą Western Immunoblot
  - oznaczanie ekspresji czynników transkrypcyjnych przy użyciu systemu obrazowania komórkowego BD Pathway
  - oznaczanie procesów związanych z indukcją apoptozy przy użyciu systemu NucleoCounter NC-3000

   

  Członkowie Koła:

   

  Sylwia Ogniewska Farmacja II
  Jakub Wesołowski Farmacja III
  Martyna Bogdańska Farmacja III
  Natalia Choruży Farmacja III
  Sebastian Sitarz Farmacja III
  Patryk Zalewski Farmacja III
  Paulina Borkowska Farmacja III
  Hiacynta Baszanowska Farmacja III
  Jakub Kowalczyk Farmacja III
  Jarosław Stankiewicz Farmacja III
  Robert Koper Farmacja III
  Tomasz Tomaszek Farmacja IV
  Łukasz Bielawski Farmacja IV
  Izabela Białogłowska Farmacja IV
  Dominik Wiszniewski Farmacja IV
  Katarzyna Cwalińska Farmacja IV
  Martyna Dzierżek Farmacja IV
  Kamila Rakieć Farmacja V
  Żaneta Iwińska Farmacja V
  Mateusz Siemieniuk Farmacja VI
  Rafał Kierdylewicz Farmacja VI
  Michał Kaniuk Farmacja VI
  Bartłomiej Fadrowski Farmacja VI
  Mariusz Dziadel Farmacja VI
  Wojciech Krzesicki Farmacja VI
  Paulina Popławska Farmacja VI
  Filip Wojczulis Farmacja VI
  Dominika Kwiecińska Kosmetologia II uzupełniające
  Klaudia Mierzejewska Kosmetologia II uzupełniające
  Anna Roman Kosmetologia II uzupełniające
  Sylwia Goliaszewska Kosmetologia III
  Agnieszka Polecka Lekarski IV
  Aleksandra Wójciak Lekarski V
  Paula Katarzyna Krawiel Stomatologia II